Lotsgruppen i Tanum

Ett företags möte med lotsgruppen

Har du ett ärende där du behöver träffa fler olika tjänstemän inom Tanums kommun, för att få vägledning om hur du ska gå vidare?
Meningen är att ge bra service och kvalitet åt företagare i startläge, eller etablerade företagare som har komplexa frågor och behöver möta fler myndighetspersoner samtidigt. Lotsningen ska vara en hjälp in i systemet för företagaren. Lotsgruppen träffas en eftermiddag i månaden.

Deltagare i Lotsgruppen

Näringslivsenheten:
Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson
Näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson

Miljö- och byggnadsförvaltningen:
Planchef Moa Leidzén
Bygglovschef Carl-Johan Jansson
Miljöchef Christina Lörnemark

Tekniska förvaltningen: 
Teknisk chef Sten-Anders Olsson

Serveringstillstånd:
Alkoholhandläggare Peter Husberg

Räddningstjänsten:
Brandinspektör Jimmy Göransson

Tanums Hamnar AB:
Fastighetschef/Vd Jan Larsson

Polisen:
Sara Olsson

Har du ett ärende du skulle vilja ta upp i lotsgruppen?
Kontakta elenor.olofsson@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede