Lotsgruppen i Tanum

Ett företags möte med lotsgruppen

Har du ett ärende där du behöver träffa fler olika tjänstemän inom Tanums kommun, för att få vägledning om hur du ska gå vidare?
Meningen är att ge bra service och kvalitet åt företagare i startläge, eller etablerade företagare som har komplexa frågor och behöver möta fler myndighetspersoner samtidigt. Lotsningen ska vara en hjälp in i systemet för företagaren. Lotsgruppen träffas en eftermiddag i månaden.

Deltagare i Lotsgruppen

Näringslivsenheten:
Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson
Näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson

Miljö- och byggnadsförvaltningen:
Chef Miljö- och byggnadsförvaltningen Josefin Kaldo
Planchef Moa Leidzén
Bygglovschef Carl-Johan Jansson
Miljöchef Christina Lörnemark

Tekniska förvaltningen: 
Teknisk chef Per-Olof Johansson

Serveringstillstånd:
Alkoholhandläggare Elinor Östlin

Räddningstjänsten:
Brandinspektör Jimmy Göransson

Tanums Hamnar AB:
Fastighetschef/Vd Jan Larsson

Polisen:
Sara Olsson

Har du ett ärende du skulle vilja ta upp i lotsgruppen?
Kontakta elenor.olofsson@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede