Lotsgruppen i Tanum

Har du ett ärende där du behöver träffa fler olika tjänstemän inom Tanums kommun, för att få vägledning om hur du ska gå vidare?
Meningen är att ge bra service och kvalitet åt företagare i startläge, eller etablerade företagare som har komplexa frågor och behöver möta fler myndighetspersoner samtidigt. Lotsningen ska vara en hjälp in i systemet för företagaren. Lotsgruppen träffas en eftermiddag i månaden.

Deltagare i Lotsgruppen

Näringslivsenheten:
Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson
Näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson

Miljö- och byggnadsförvaltningen:
Planchef Moa Leidzén
Tf Bygglovschef Malin Falk
Miljöchef Christina Lörnemark

Tekniska förvaltningen: 
Teknisk chef Sten-Anders Olsson

Serveringstillstånd:
Alkoholhandläggare Peter Husberg

Räddningstjänsten:
Brandinspektör Reino Helin

Tanums Hamnar AB:
Fastighetschef/Vd Jan Larsson

Har du ett ärende du skulle vilja ta upp i lotsgruppen?
Kontakta elenor.olofsson@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede