Finansering

En sedel

Finansiering

Vill du träffa en neutral finansieringsrådgivare?

Vi erbjuder kompetens för att hitta finansieringslösningar till dig som driver ett företag som är i ett expansions- och utvecklingsskede eller har en innovation att kommersialisera. Från och med den 1 januari 2016 är detta en del verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund.

Lån, ägarkapital, bidrag, riskkapital - Hur ser den bästa mixen och lösningen ut för ditt företag? Vi har lång erfarenhet och ett stort nätverk inom finansieringsområdet.

Insatser pågår nu i ett antal företag. Det gäller både insatser i existerande företag och insatser i företag som kan flytta eller starta verksamhet i vår region när finansieringen lösts.

Vi kan inte ge bidrag i form av pengar direkt till företag, men vi är mycket taggade för att stötta tillväxt och underlätta nyetableringar. Om du så önskar kan vi stötta dig i framtagning av underlag för olika typer av finansiärer, vilket visat sig öka chansen till en lyckad finansieringslösning.

Kontakta oss gärna! 

Mer information & kontakt:
Andreas Jansson
Mobil: 0768-147 147
Du kan också kontakta näringslivsenheten.

Almi företagspartner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har som mål  att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi erbjuder finansiering och rådgivning.

Miniräknare på ett excelark

Ekonomiskt stöd att söka

Västra Götalandsregionen (VGR) kan bevilja medel till projekt som främjar hållbar utveckling i Västra Götaland, och som ligger i linje med Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020).

Nivån på VGR:s medfinansiering varierar med insatsens art och vikt för regional utveckling. Samverkansprojekt med flera aktörer och intressenter är prioriterade.

VGR kan även medfinansiera förstudier.

Här kan du läsa mer om vilka möjligheter det det finns att söka stöd från Västra Götalandsregionen. Länk till annan webbplats.

Landsbygdsprogrammet erbjuder också flera olika stöd och ersättningar. Det finns företags- och projektstöd. Du kan exempelvis få stöd för att göra investeringar i ditt företag eller för att göra investeringar som blir till nytta för fler. Det finns också fler stöd som startstöd, stöd till samarbeten, stöd till bredband och miljöinvesteringar.

I landsbygdsprogrammet ingår också stöd och ersättningar som räknas som jordbrukarstöd. Dessa vänder sig i första hand till lantbrukare. Det kan exempelvis vara miljö- och djurvälfärdsersättningar.

Här hittar du information som Länsstyrelsen publicerat om Landsbygdsprogrammets möjligheter till stöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede