Export

Glödlampor

Funderar du på hur ditt företag skulle kunna arbeta med export? Vill du ha stöd och rådgivning och få mer information om vilka möjligheter som finns?

Export kan vara ett sätt att utveckla ditt företag. Det finns flera organisationer som du kan kontakta för att få hjälp på vägen.

Kommerskollegium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hjälper importerande och exporterande företag som kan stöta på handelshinder på EU:s inre marknad. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Business Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hjälper företag att nå sin fulla internationella potential genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. Business Sweden ägs av staten och näringslivet och bildades 2013 genom sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

Enterprise Europe Network Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hjälper små och medelstora företag att öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. Tillväxtverket är huvudfinansiär för nätverket i Sverige och koordinerar även verksamheten här.Bakom nätverket i Sverige står, förutom Tillväxtverket, 13 näringslivsorganisationer, däribland ALMI Företagspartner, forskningsinstitut med flera. Nätverket i Sverige har utvecklat integrerade och kostnadseffektiva tjänster som är både allmänt breda och smalt specialinriktade.

Exportcenter Västra Götaland, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. består av 10 organisationer som tillsammans vägleder företag från idéer till genomförande och utveckling i företagets exportresa.

Exportkreditnämnden-EKN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., har regeringens uppdrag att främja svensk export med garantier för betalning och finansiering. Med EKN:s garanti för kundfordringar kan du försäkra dig mot risken att inte få betalt. EKN har också garantier för kontraktsgarantier (bankgarantier), rörelsekapital, växlar, remburser och investeringar.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede