Nordan

Kommunledningen och Position Väst har besökt NorDan.

Kommunledningen i form av Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande, och Ulf Ericsson, kommunchef, har varit på besök hos NorDan. Med på besöket var även Anders Borg från Position Väst, som på uppdrag av 17 samverkande kommuner i Västsverige arbetar med företagsetableringar.

Fabrikschef Ulf Rickardsson och HR-chef Marie Johansson informerade om läget i NorDan-koncernen och på fabriken i Tanumshede, som sysselsätter 134 medarbetare. Med detta är NorDan kommunens största privata arbetsgivare.

Företaget tillhör Nordan-gruppen, ett norskt familjeföretag, som har sitt huvudkontor i Moi i Norge.

Huvudkontoret för den svenska delen NorDan AB ligger i Tanumshede. I Sverige har man förutom i Tanum produktion på ytterligare två platser, i Bor och i Kvillsfors. På det 13000 kvadratmeter stora fabriken i Tanum produceras framförallt huvudprodukterna Tanum och Kultur.

Nordan är den tredje största aktören på den svenska marknaden och står för ungefär 14-15 % av marknaden. Efterfrågan och tillväxten ökar. Det är glädjande att höra att produktionskapaciteten i Tanum kommer att höjas i flera steg, fram till 2024.

Efter informationsutbytet bjöd Nordan på en rundtur i fabriken.

Ett stort tack till Ulf och Marie för ett mycket intressant och lärorikt besök.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede