Lantbruksföretag vinnare 2018

Henrik Fredriksson, Liveröd, fick priset Årets lantbruksföretag. Utdelare var Christian Aronsson, LRF, till vänster och Roger Wallentin, kommunstyrelsen.

-Roligt. Priset innebär reklam för lantbruket, säger Henrik Fredriksson, som fick det nya priset Årets lantbruksföretag.

Han producerar ekologiskt nötkött på gården Liveröd, inköpt 2005 efter att tidigare ha arrenderat en gård. Nybyggd, rationell ladugård rymmer 150 ungnöt. Henrik Fredriksson köper in kalvar, främst från andra lantbrukare i Bullaren, och föder upp djuren för slakt. Egna dikor är ett nytt komplement.

För att klara bete och odling av eget foder arrenderar han mark på 19 gårdar runtom i Bullaren. Förut igenvuxna betesmarker restaureras och minnen av gammal bondekultur som gärdsgårdar, körvägar och kvarn kommer åter i dagen.

Motivering:

Företaget bidrar på ett föredömligt sätt till en hållbar natur i vårt område. Tack vare sin djurhållning behålls våra öppna landskap. Företagaren startade med ”tomma nävar” med att arrendera mark, och har gått till att idag driva en egen gård med certifierad ekologisk nötköttsproduktion. Med sin starka tro på svensk köttproduktion har företagaren under det senaste året investerat i ett nybyggt djurstall på gården.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede