Bestämmelser Årets Innovatör

§1
Tanums kommuns företagspriser syftar till att uppmärksamma insatser som bidragit till att utveckla näringsliv och tillväxt i Tanums kommun. Mottagare ska vara ett företag med verksamhet och arbetsplats i Tanums kommun.

§2
Nomineringskriterier:

  • Tanums kommuns pris ”Årets innovatör” syftar till att uppmärksamma en driftig och engagerad innovatör i Tanums kommun som lyckosamt introducerat en ny vara eller tjänst på marknaden och därmed bidragit till utveckling och förnyelse.
  • Pristagaren är nytänkande, har en ständig strävan att förbättra och förnya sin verksamhet. På ett kreativt sätt tar tillvara på utvecklingsmöjligheter och vågar tänka nytt.

Priset värdesätter även (följande kriterier är meriterande)

Hållbarhet
Att företaget visar ett engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling.

Kompetens
Att företaget gör insatser inom kompetensförsörjningen som visar på möjligheter och präglas av nytänkande, så som:

Genomför långsiktig medveten satsning på personalens kompetensutveckling och anställningsbarhet.
Är aktivt externt inom kompetensområdet såsom t.ex. har regelbundna kontakter med skolor, tar emot praktikanter och studenter.

Värderingar
Att företaget har en företagskultur som månar om medarbetarna och därmed blir framgångsrikt.

Värdskap
Att företaget inspirerar och skapar förutsättningar för personal/arbetstagare att kunna leverera ett gott värdskap. Så att gäster/besökare/kunder ska trivas, känna sig trygga, vilja komma tillbaka och rekommendera vår plats till andra.

Mångfald
Att företaget tar tillvara de möjligheter Tanums etniska mångfald erbjuder. Att företaget är ett gott exempel på att etnisk och kulturell mångfald i affärsverksamhet lönar sig.

§3
Priset utgöres av en prissumma på 10 000 kr per mottagare eller av en minnessak med motsvarande värde.
Priset kan utdelas till en eller två mottagare samma år.

§4
Ansvaret för prisets utdelande åvilar kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen kan själva utse pristagare utan att förslag eller anmälan föreligger.

§ 5
Priset skall utdelas i samband med kommunens företagsgala eller annat tillfälle som kommunstyrelsen beslutar.

Tidpunkt för inlämnande av förslag till mottagare av priset skall av ansvarig enhet anpassas så att det är klart i tid före utdelningstidpunkten.

Förslag till mottagare skall lämnas till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller ks.diarium@tanum.se.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede