Till dig som företagare inom besöksnäringen

Sedan 2011 har Tanums kommun haft en upphandlad extern utförare för det operativa ansvaret med fokus på drift av besöksservice och med uppdrag att marknadsföra Tanums kommun som destination. Nu utvärderar vi arbetet inför fortsatt utveckling av besöksservice inom kommunen .

Enkät om besöksnäringen

Tack för att du bidrar till att utvärdera arbetet med besöksnäringens genom att svara på några frågor.