Stödpaket till lokala företag

Griffeltavla med text Stöd till lokala företag

Tanums kommun beslutade vid ett extrainsatt möte 20 mars att vidta åtgärder till stöd för de lokala företagen som drabbats hårt i Coronakrisens spår. Bland annat förlänger kommunen betalningstiden på fakturor, anpassar tillsynsarbetet och stärker informationen till företagen.

Stödpaket från Tanums kommun


Åtgärder för att stärka företagens likviditet

  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, tillstånd och tillsyn med mera.
  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på markupplåtelser och lokalhyror.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Kommunen kommer att se över uteserveringstillstånd och vid behov justera dessa.

Samarbete och dialog med företagen

Tanums kommun bjuder in företagare i Tanum till samverkansmöten för att diskutera effekter och möjliga åtgärder till följd av Coronaviruset.

En hand som håller ett hjärta

Tanums kommun delar ut presentkort till alla sina anställda
Alla kommunanställda fick en tidig julklapp till påsk i form av ett presentkort på 300 kronor att användas före 31 maj.
Presentkortet kan användas hos valfri affär, restaurang eller företag inom Tanums kommuns geografiska område, under hela april och maj månad.

Syftet med gåvan är att visa sin tacksamhet och uppmuntra all personal, samtidigt som man stödjer det lokala näringslivet.
Praktiskt fungerar det som så att den anställde lämnar en rekvisition på 300:- vid köptillfället. Företaget fakturerar sedan Tanums kommun och får ut ersättningen.

- Vi vill visa uppskattning och tacksamhet för vår personals kompetenta arbete just nu när allt ställs på sin spets och vi prövas, och samtidigt stötta vårt betydelsefulla näringsliv känns väldigt viktigt. Det är nu företagen behöver stödet så det är också nu vi vill sätta in en sådan här åtgärd, därför gäller presentkorten under april och maj månad, säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hyresrabatter
Tanums kommun beslutade vid ett extrainsatt möte 20 mars att anta ett stöd till lokala företag vilket bland annat innebär att kommunen förlänger betalningstiden på fakturor, anpassar tillsynsarbetet och stärker informationen till företagen.
Det tidigare beslutade stödpaket har kompletterats med ytterligare en åtgärd gällande hyresrabatter, i enlighet med regeringens stöd till hyresrabatter.

Tanums kommun och Tanums Hamnar kommer ge hyresrabatt enligt regeringens stödpaket.

- Vi ska bidra med allt vi kan i den rådande situationen. Näringslivet i Tanums kommun har många företag inom sällanköp, hotell och restauranger. I de lokaler vi råder över kommer vi att sänka den fasta hyran enligt regeringens förslag, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede