Ytterligare stödpaket till lokala företag

Griffeltavla med text Stöd till lokala företag

Tanums kommun har beslutat om ytterligare stödåtgärder till företagen, bland annat riktat mot restauranger och företag inom turismnäringen. Bland annat lyfts tillsynsavgifterna för serveringstillstånd, betalningstiden för fakturor förlängs, man fortsätter med den förstärkta dialogen och kommunikationen med företagen genom regelbundna digitala samverkansmöten. Man har också beslutat att genomföra investeringar och underhåll av kommunala lokaler, miljöer och infrastruktur för att bidra till fortsatt ekonomisk aktivitet.

För att mildra effekterna av pandemins negativa effekter på näringslivet har Tanums kommun beslutat om ytterligare stödpaket till företagen.

Tanums kommun har beslutat om ett antal åtgärder


Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, tillstånd och tillsyn med mera.
 • Avgiftsbefrielse för markupplåtelse under 2021.
 • Hyresrabatter till de företag som hyr lokal av kommunen unde våren 2020, enligt regeringens stödpaket
 • Hyresrabatter till de företag som hyr lokal av kommunen under januari-mars 2021, enligt regeringens stödpaket.
 • Avgiftsbefrielse av fast och rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd som skulle betalats 2021.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

Övrigt

 • Fullfölja genomförandet av investeringar och underhåll av kommunala lokaler, miljöer och infrastruktur för att inte bidra till minskad ekonomisk aktivitet.
 • Julklapp till all kommunal personal att använda hos lokala företag före mars 2021.
 • Påskpresent till all kommunal personal att använda hos lokala företag under våren 2020.

Samarbete och dialog med företagen

Tanums kommun bjuder regelbundet in företagare i Tanum till samverkansmöten för att diskutera och lyssna av effekter och möjliga åtgärder till följd av Coronaviruset.

Miljöavdelningen har löpande varit behjälpliga i hur restaurangerna ska anpassa sig till gällande regler.

Tanum levererar
Kommunen utökar sittmöjligheter på offentliga platser och parkmiljöer för att med picknickmoduler avlasta uteserveringar, och uppmuntra till takeaway genom konceptet Tanum levererar. Läs mer om konceptet här.

Öka kompetensen hos företagen
Erbjudit webbinarier för att stärka företagens kunskaper.
De flesta i samverkan med grannkommunerna genom Företagsarenor Väst, läs mer om det här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och rådgivning till företagen
Utökad rådgivning finns tillgänglig via Företagsakuten och Företagarhjälpen Fyrbodal, vilka båda erbjuds via Fyrbodals kommunalförbund. Läs mer om stöd och rådgivning under Corona här.

Bild på paket

Julklapp till anställda i Tanums kommun
I år blir inte julen som vanligt för någon och för att visa uppskattning för vår personal och samtidigt stötta det lokala näringslivet har Tanums kommun beslutat att ge alla anställda en julklapp i form av ett lokalt presentkort.

När man i våras gav en påskpresent till anställda på samma sätt innebar det att kommunens anställda handlade lokalt för 358.000 kronor.

- Årets julgåva är ett presentkort på 300 kronor som kan användas i affärer, restauranger, företag eller hos någon annan del av det lokala näringslivet i Tanums kommun. Vi vet att i stort sett alla yrkesgrupper inom kommunen upplever en extra påfrestning och vi vill synliggöra att vi som arbetsgivare ser det och uppskattar medarbetarnas insatser extra mycket just nu, säger Ulf Ericsson, kommunchef.

Många av våra lokala företag har också drabbats hårt i coronavirusets spår. Därför är det extra viktigt att visa uppskattning för vår personal och samtidigt på något sätt stötta det lokala näringslivet.

Med påskpresenten bidrog kommunens anställda till en lokal konsumtion om 358.000, årets julklapp hoppas kunna bidra med minst lika mycket.

- Att visa uppskattning och tacksamhet för vår personals kompetenta arbete under hela pandemitiden och samtidigt stötta vårt betydelsefulla näringsliv känns väldigt viktigt. säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande.

En hand som håller ett hjärta

Tanums kommun delar ut presentkort till alla sina anställda
Alla kommunanställda fick en tidig julklapp till påsk i form av ett presentkort på 300 kronor att användas före 31 maj.
Presentkortet kan användas hos valfri affär, restaurang eller företag inom Tanums kommuns geografiska område, under hela april och maj månad.

Syftet med gåvan är att visa sin tacksamhet och uppmuntra all personal, samtidigt som man stödjer det lokala näringslivet.
Praktiskt fungerar det som så att den anställde lämnar en rekvisition på 300:- vid köptillfället. Företaget fakturerar sedan Tanums kommun och får ut ersättningen.

- Vi vill visa uppskattning och tacksamhet för vår personals kompetenta arbete just nu när allt ställs på sin spets och vi prövas, och samtidigt stötta vårt betydelsefulla näringsliv känns väldigt viktigt. Det är nu företagen behöver stödet så det är också nu vi vill sätta in en sådan här åtgärd, därför gäller presentkorten under april och maj månad, säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hyresrabatter
Tanums kommun beslutade vid ett extrainsatt möte 20 mars att anta ett stöd till lokala företag vilket bland annat innebär att kommunen förlänger betalningstiden på fakturor, anpassar tillsynsarbetet och stärker informationen till företagen.
Det tidigare beslutade stödpaket har kompletterats med ytterligare en åtgärd gällande hyresrabatter, i enlighet med regeringens stöd till hyresrabatter.

Tanums kommun och Tanums Hamnar kommer ge hyresrabatt enligt regeringens stödpaket.

- Vi ska bidra med allt vi kan i den rådande situationen. Näringslivet i Tanums kommun har många företag inom sällanköp, hotell och restauranger. I de lokaler vi råder över kommer vi att sänka den fasta hyran enligt regeringens förslag, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede