Stöd relaterat till Corona

Pilar på väg

Här samlar vi information om stöd som erbjuds just nu på grund av Corona-virusets effekter.
Här hittar du de ordinarie möjligheter till stöd och rådgivning som finns.

En bild över oändlig rymd

Företagsakuten
För små-och medelstora företag i Fyrbodal som befinner sig i en ekonomisk utmaning finns Företagsakuten. Utmaning kan innebära allt från obetalda skulder, problem att betala skatter, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut anställdas löner.

Rådgivarna på Företagsakuten har lång erfarenhet av att arbeta med företag i olika typer av ekonomiska utmaningar.

Tillsammans med rådgivaren tar ni fram en handlingsplan för dig och ditt företag i hur ni tar er vidare från dagens situation. Företagsakuten har sekretess och du kommer alltid i kontakt med en rådgivare för en första telefonavstämning inom 24 timmar. Företagsakuten har fått utökade resurser under Corona-krisen.

Vill du komma i kontakt med Företagsakuten, kontakta någon av oss näringslivsutvecklare.

Företagsakuten genomförs av Almi Företagspartner på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund.

Två personer skakar hand

Hantera kris och utveckla ditt företag med hjälp av en coach
I tider som dessa, är det extra viktigt att utveckla och stabilisera sin verksamhet.
Missa inte tillfället att kostnadsfritt arbeta ihop med en professionell affärscoach.
Du bestämmer själv inom vilka områden du vill ha stöd.
Det kan gälla finansiering, covid-19, kompetensfrågor, affärsmodeller, nätverk, forskningssamarbeten med mera.

Coachningen består av ett antal träffar med uppgifter däremellan och pågår under 2-3 månader på orten där du är verksam.
Erbjudandet är begränsat och kostar dig inget mer än din hjälp med utvärderingen av metoden.
Anmäl dig redan nu till näringslivsutvecklare Elenor Olofsson, elenor.olofsson@tanum.se 0525-18109

Företagarhjälpen Fyrbodal - ett telefonsamtal bort!

Om du som företagare behöver stöd och rådgivning kan du nu vända dig till Företagarhjälpen Fyrbodal.

Du får då kontakt med en professionell företagsrådgivare som kan hjälpa dig att tyda hur regeringens stödpaket och folkhälsomyndighetens nya förordningar påverkar just ditt företag.

Företagarhjälpen Fyrbodal drivs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med de företagsfrämjande organisationerna Coompanion, Drivhuset, Nyföretagarcentrum, Almi Väst, Support Group Network och IUC Väst.

De nås på telefon 010-252 07 10 vardagar mellan 09-12.

Två personer skakar hand

Är ditt företag redo för digital utveckling?
Har du till exempel långa avstånd till dina kunder, leverantörer eller anställda?

Almi hjälper dig att skapa en plan hur digitalisering kan ske och hur du samtidigt kan hänga med i den digitala utvecklingen på både kort och lång sikt.

Du får hjälp att dela upp den digitala elefanten i små bitar så att du enklare kan komma igång med ditt digitaliseringsarbete.
Kontakt oss Näringslivsutvecklare om du vill veta mer och så hjälper vi er att komma i kontakt med Almi.
Läs mer om digitalisering 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga Turistrådet

Turistrådet hjälper företag att behålla personal
Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom coronakrisen-Covid 19 startar Turistrådet Västsverige den 14 april en åtta veckor lång webbaserad utbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden.

Utbildningen riktar sig till privata företag på Norden-och Världennivå (enligt Turistrådets klassificeringssystem Sverige-Norden-Världen) med max 20 anställda.
Kontaktuppgifter och mer information finns på Turistrådets sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logga Turistrådet

Kostnadsfri hjälp till små och medelstora företag med omsättning över 10 miljoner
Coronavirusets utbredning gör att vi nu står inför en situation och samhällskris som vi aldrig tidigare upplevt. Såväl företag som individer känner en stor oro och det är nu vi med samlade krafter måste hjälpas åt.
Connects uppdrag är att hjälpa företag att växa hållbart och långsiktigt. Nu vill de tillsammans med kompetensen som finns i sitt nätverk stötta företagen för att vara proaktiva och driva sin verksamhet framåt, även när omständigheterna förändras.

På Connects hemsida kan du läsa mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logga Support Group Network

HOTLINE för utrikesfödda företagare som drabbas ekonomiskt av Covid-19
Support Group Network öppnar en HOTLINE för att erbjuda alla utrikesfödda företagare som drabbas ekonomiskt av Covid-19 i Fyrbodal gratis rådgivning och information kring regeringens åtgärdspaket för att stötta företag.
Vi kan lämna information kring åtgärdspaketen, hänvisa till kommuns hemsida eller rätt kontaktperson, kontakta myndigheter på uppdrag av företagaren och ge rådgivning.
Telefonnummer: 0793374623
Tider: Vardagar 10:00 – 16:00
Kontaktperson: Ziyad Tarek

Information om Support Group Network finns på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede