Information för restauranger

Folkhälsomyndighetens logotyp

Föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen
Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, vilka ska hjälpa caféer och restauranger att motverka spridning av covid-19.

En viktig åtgärd är att undvika trängsel. Besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. I föreskrifterna framgår att mat och dryck endast får serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk, samt att serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.
Dessa föreskrifter  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.gäller.

29 september påbörjas steg 4 i planen. Det innebär att flera av de restriktioner som har införts för att minska spridningen av covid-19 kan tas bort.

  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster tas bort


Ändrade restriktioner från 1 juli
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat en plan i fem steg över hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits under pandemin kan anpassas och helt upphävas. Det första steget nåddes 1 juni.

Från och med 1 juli så sker en rad förändringar.

Ni är varmt välkomna att kontakta näringslivsutvecklarna, eller livsmedels- och alkoholhandläggare (kontaktuppgifter längre ner) om ni har frågor kring hur de ändrade restriktionerna påverkar olika aktiviteter ni planerar i er verksamhet i sommar, så ska vi försöka hjälpa er att tolka och tyda vad som gäller.

Från 1 juli gäller följande:

Restauranger
- Regleringen av öppettider för serveringsställen upphör och nu gäller ordinarie öppettider enligt serveringstillståndet.
- Ingen övre gräns vad gäller antalet personer, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap.
- Storleken på ett sällskap inomhus ökas till 8 personer.
- Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
- Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Tänk på att alla uteserveringar inte räknas som utomhusmiljö. En uteservering som till exempel är inglasad eller har väggar och tak räknas inte som utomhusmiljö utifrån smittskyddssynpunkt. På dessa serveringar faller då restriktionerna för inomhusmiljöer in, det vill säga max 8 per sällskap/bord. Hör gärna av er om ni skulle ha frågor gällande detta.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
- Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
- Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang, utan anvisad sittplats, eller 300 sittande.
- Utomhus tillåts 600 deltagare utan anvisad sittplats, eller 3 000 sittande.

De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel finns kvar. Trängselproblematik uppstår framför allt vid köer till entréer, toaletter, barer och liknande – tänk på att regeln om att hålla avstånd även gäller i dessa lägen.

Mer information om anpassningen av restriktionerna finns på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förutsättningarna infrias beräknas de nästa anpassningarna av restriktionerna att ske 15 juli.


Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade 27 maj en plan i fem steg över hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

1 juni nås steg 1 i planen. För restaurangverksamheter innebär detta bland annat följande:

- Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30.
- Ingen övre gräns vad gäller antalet personer, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 4 personer.
- Hyra ut verksamhetslokal till privata fester omfattas fortfarande av begränsningsförordningen, vilket innebär max 8 personer.

1 juli kommer ytterligare lättnader att ske för restauranger, men detaljerna är fortfarande oklara.

Läs mer om de olika lättnaderna av restriktionerna i vårt nyhetsbrev. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till restaurangerna har skickats ut via e-post. Här kan du läsa brevet Pdf, 254.3 kB. (Pdf, 254.3 kB).

Begränsade öppettider för restauranger och serveringsställen mellan 1 mars och 31 maj 2021
Från och med den 1 mars begränsas bland annat öppettiderna på serveringsställen och restauranger enligt beslut från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Enligt det nya beslutet ska serveringsställen och restauranger stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Det är fortfarande möjligt för verksamheterna att leverera mat för avhämtning, take away.

Folkhälsomyndigheten föreslår också Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att öppettiderna för serveringsställen förlängs till kl. 22.30 från den 1 juni.

De serveringsställen som är en del av en handelsplats, gallerior till exempel, får bara servera personer som ska äta ensamma. Om serveringsstället har en egen entré gäller inte begränsningen om en person per sällskap.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöavdelningen har utökad tillsyn med anledning av Covid -19


Den 1 juli började en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder att gälla.

Miljö- och byggnadsnämnden har ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenheter om förelägganden mot serveringsställena avseende exempelvis ommöblering, begränsning i öppettider eller stängning. Besluten kan förenas med viten och beslutet gäller omedelbart om inget annat anges i beslutet.

Det är därför av stor vikt att all personal har kännedom om vad som gäller i den verksamhet de jobbar i för att minska risken för trängsel. Följ anvisningar från Folkhälsomyndigheten och de råd vi har tidigare pratat om vid besök och telefonsamtal. Skriftlig egenkontroll med rutiner är ett arbetsredskap som alla i verksamheten ska kunna ta del av.

Kontakta gärna miljöavdelningens personal för råd och stöd.

Så, håll ut, och håll avstånd hälsar Tanums miljöavdelning!


Armslängds avstånd gäller
Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Hindra smittspridning med rätt avstånd
Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Vi vill understryka att det är av största betydelse att serveringar, både inne och ute, dukas så att tillräckliga avstånd skapas mellan kunderna, för att minimera smittorisken. Såväl kunder som medarbetare behöver hålla avstånd mellan varandra.

Det är oerhört viktigt att hygienen är god och att rutiner följs.

Rutiner för egenkontroll - en checklista
Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Miljöavdelningen har tagit fram en checklista Word, 38.9 kB. (Word, 38.9 kB) att använda som stöd vid tillsyn.

Digitalt Krögarmöte
Det årliga Krögarmötet hölls 14 april 2021, i en digital tappning. Om du inte hade möjlighet att delta kan du få informationen och se mötet här.

Visita logga Safe to visit

Kampanj som förtydligar riktlinjer för restaurang, hotell och campingar
Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, har tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Hotell- och restaurangfackettagit tagit fram en kampanj under namnet Safe to visit.

Den innehåller riktlinjer för restaurang, hotell och campingar. Det är inga nya riktlinjer men kampanjen förtydligar och konkretiserar befintliga riktlinjer - med till exempel konkreta råd och checklistor.
Målet är att skapa trygghet både för besökare, näringsidkare men också för de anställda.
Kampanjen består av tre broschyrer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser.

Text information om Covid19

Folkhälsomyndigheterns regler för restauranger
Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Igår gick Folkhälsomyndigheten ut med en ny föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer. Här kommer ett förtydligande från Livsmedelsverket om vad som gäller.

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Livsmedelsinspektörerna i Tanums kommun ber er även att se över andra ställen i er verksamhet där köbildning kan ske, till exempel menytavlor, kassor och toaletter.

Av föreskriften framgår att:

  • Den som bedriver verksamhet ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare samt ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
  • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • Stående servering vid barer inte är tillåtet
  • Överträdelse av dessa restriktioner kan leda till att smittskyddsläkaren i samråd med kommunen beslutar om att förbjuda verksamheter att ha öppet.

Har du frågor om din verksamhet kontakta kommunens livsmedelsinspektörer via kundcenter 0525-180 00.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om de nya reglerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift. Länk till annan webbplats.

Länk till Folkhälsomyndighetens pressmeddelande. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede