Film från digitalt möte med näringslivet

Möten 2021

Onsdagen den 6 oktober genomfördes höstens andra digitala samverkansmöte med näringslivet.

Gäst på mötet var Susann Haggren, Svenskt Näringsliv, och Lilja Gunnarsson, Miljö- och Klimatstrateg på Tanums kommun.

Mötet bjöd på fler glada resultat när Liselotte Fröjd berättade vad som är på gång inom kommunen. Dels, så klart, det som aviserats sedan innan: Tanums kommuns klättring på Företagsklimats-rankingen, men också ett förväntat gott ekonomiskt resultat för kommunen, att vi ökar i invånarantal och vinnaren av turistpriset avslöjades på mötet.

Onsdagen den 8 september genomfördes höstens första digitala samverkansmöte med näringslivet.

Fokus på mötet var sommaren, kommunchef Ulf Ericsson berättar kort hur sommaren har fungerat för de kommunala verksamheterna.

Onsdagen den 19 maj genomfördes årets fjärde digitala samverkansmöte med näringslivet.

På vårens sista digitala samverkansmöte så tog vi tillfället i akt att hylla 2020 års pristagare för Turistpriset och Årets Företagare.

De företag som korades som vinnare var:
Hamn och Sjö Väst AB - Årets Företagare 2020
Tanums Gestgifveri - Turistpriset 2020

Tillsammans med Företagarna Tanum och Tanum Turist, och med företagare via länk, så prisade vi dessa fantastiska företag med blommor, statyett och diplom.

Mötet inleds med prisutdelningarna, vill du ta del av kommuninformationen så startar den 10 min in i filmen.

Onsdagen den 21 april hölls årets tredje digitala samverkansmöte med näringslivet.

Ulf Ericsson gav en uppdatering av läget i den kommunala verksamheten och smittspridningen i samhället.

Temat för detta möte var samverkan med Norge.
Elsie Hellström, VD på Svinesundskommittén, berättade om organisationens uppdrag, vilka insatser de gjort under Covid -19 samt hur samverkan ser ut mellan länderna nu och framöver.

Den 14 april sändes krögarmötet från Tedacthuset i Tanumshede. Tack till er alla som deltog, och för era inspel under mötet. För er som missade mötet går det att se informationsdelen här i efterhand.

Kommunchef Ulf Ericsson rapporterade aktuelt smittoläget för kommunen samt hur kommunens planering ser ut inför sommaren. Alkoholhandlägare Peter Husberg och Samule Lind, livsmedelshandläggare berättar kort om de rådande restriktionerna som berör restauranger.

Det är fortfarande oklart hur situationen i sommar kommer bli, vilka restriktioner som kommer gälla, och när vi kommer få besked kring detta. Vi bevakar hela tiden läget, och är beredda att bjuda in till fler krögarmöten under våren när vi vet mer.

Den 3 mars hölls det andra mötet för 2021. Ulf Ericsson gav en uppdatering av läget i den kommunala verksamheten och smittspridningen i samhället. Även omsorgschef Sirene Johansson deltog och berättade om läget för sina verksamheter, aktuell smittspridning och vaccinering.

Gäst på detta möte var Mikael Erlandsson, regionchef för organisationen Företagarna Västra Götaland. Mikael berättade hur företagarna verkat och fortsätter att stötta sina medlemsföretag under pandemin. Han berättade även om Företagarnas nya rapport "Brott mot företagare 2021". Sändningen innehåller delen av mötet som bestod av kommuninformation.

Den 20 januari hölls det första mötet för 2021. Liselotte Fröjd berättade om krisledningens arbete och ett förslag om nytt lokalt stödpaket för företag. Ulf Ericsson gav en uppdatering om läget i den kommunala verksamheten och smittspridningen i samhället. Sändningen innehåller delen av mötet som bestod av kommuninformation.

Möten 2020

Den 17 november hölls det tredje mötet för hösten. Omsorgschef Sirene Johansson berättade hur omsorgen jobbat för att hålla smittspridningen borta från boenden. Sändningen innehåller som tidigare första delen av mötet med kommuninformation.

Det andra mötet för hösten hölls den 21 oktober. Liselotte Fröjd och Ulf Ericsson berättade bland annat om budgetförslaget för 2021 och de investeringar som ligger i framtiden. Ulf berättade också om pandemiläget i kommunen. Jan Larsson, VD på Tanums Hamnar AB, berättade om bolagets olika projekt. Som vanligt innehåller sändningen ovan den första delen av mötet med kommuninformation.

Den 1 september hade kommunen höstens första digitala samverkansmöte med näringslivet, för en avstämning med företagen hur denna annorlunda sommar har varit, hur lägessituationen ser ut nu och hur företagens planering ser ut framåt. Här kan du ta del av första delen från mötet med kommuninformation.

Den 2 juni hade kommunen och näringslivet sitt sjätte digitala möte. Här kan du se ett klipp på cirka 17 minuter från mötet.

Gäst på detta möte är vår kommunpolis Sara Olsson, som berättar hur polisen förbereder inför sommaren 2020. Även Carina Fransson från Arbetsförmedlingen deltar via länk och ger oss en uppdatering utifrån deras horisont.

Detta var det sjätte samverkansmöte kommunen bjudit in till och blir det sista mötet nu innan sommaren, om inte behov uppstår eller situationen förändras. Vi återkommer efter sommaren med ett upplägg anpassat efter då rådande läge.

Den 19 maj hade kommunen och näringslivet sitt femte digitala möte. Här kan du se ett klipp på cirka 20 minuter från mötet.

Gäster på mötet var Anders Nilsson, Advokatfirman Lindahl. Anders höll en kort föreläsning kring juridiska frågor som är viktiga att beakta i rådande situation, bland annat när det gäller avtal och hur man kan tolka force majeure i samband med Corona.

Den 11 maj genomfördes årets krögarmöte, även det digitalt. Här kan du se ett klipp på 20 minuter från mötet.

Vi har också kompletterat med lite mer information riktad till restauranger med anledning av Corona. Miljöavdelningen beskriver lite mer kring Folkhälsomyndighetens riktlinjer för smittspridning och bland annat en checklista som kan vara dig till hjälp.
Den informationen hittar du här.

Den 5 maj hade kommunen och näringslivet sitt fjärde digitala möte. Här kan du se ett klipp på cirka 35 minuter från mötet.

Vid detta möte gästades vi också av Turistrådet Västsverige. Fredrik Lindén, VD och Marie Lindé, vice VD berättar hur de stöttar besöksnäringen just nu och hur de planerar framåt.

Den 21 april hade kommunen och näringslivet sitt tredje digitala möte. Här kan du se ett klipp på cirka 6 minuter från mötet.

Den 7 april hade kommunen och näringslivet sitt andra digitala möte. Här kan du se ett klipp på cirka 11 minuter från mötet.

Den 24 mars hade kommunen och näringslivet sitt första digitala möte. Här kan du se ett klipp på cirka 8 minuter från mötet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede