Information relaterad till Coronaviruset

Text information om Covid19

Vi känner med alla er företagare som drabbas av konsekvenser av spridningen av Coronaviruset.

Kommunledningen har bjudit in företagare till digitala samverkansmöten. Här kan du se filmklipp från mötena.

Här nedan har vi sammanfattat var du som företagre kan hitta aktuell information. Flera av våra nyhetsbrev innehåller sammanfattningar och de kan du läsa här.

Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

 • För att hindra smittspridning har regeringen från 10 januari infört en tillfällig pandemilaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Med stöd av lagen har en ny förordning, kallad ”begränsningsförordningen”, införts. Den innebär att rättsligt bindande regler gäller för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster.
  De nya reglerna innebär att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.
  Mer information för dig som bedriver handel.PDF (pdf, 156.8 kB)
  Mar information för dig som upplåter lokal eller utrymme för privat sammankomst.PDF (pdf, 124.3 kB)
  Mer information för dig som har gym eller sportanläggning.PDF (pdf, 161.6 kB)
 • Information från regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gällande bland annat stöd till företagare.
  Business Sweden has provided information in EnglishPDF (pdf, 1.5 MB) regarding the governmental support in the Corona crisis.
 • Information och rekommendationer från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskapPDF (pdf, 226.4 kB), har publicerat en checklista om vad som är viktigt att tänka på i din verksamhet för att minska spridningen.
 • Information som verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sammanfattat från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Bland annat information om nya regler vid sjukdom, anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, tillfällligt nedsatta arbetsgivaravgifter, statliga lånegarantier och tillfällig rabatt på hyreskostnader.
 • Visitalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, har tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Hotell- och restaurangfackettagit tagit fram en kampanj under namnet Safe to visit.
  Den innehåller riktlinjer för restaurang, hotell och campingar.
 • Västra GötalandsregionenWord (word, 38.7 kB) har kommit med information till affärsinnehavare med föreskrifter som är viktiga att beakta i syfte att motverka trängsel.
 • Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bjuder dagligen in till livesända webbseminarier där du får information om åtgärderna och hur du praktiskt ska göra.
 • Kommunalförbundet Fyrbodal har tillsammans med de företagsfrämjande organisationerna startat upp Företagarhjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en telefontjänst dit man kan ringa för att få rådgivning och stöd.
 • Föreningen Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har sammanfattat information och med hjälp av sina jurister svarat på vanliga frågor just nu.
 • Organisationen Nyföretagarcentrum har startat upp Nyföretagarhjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där de erbjuder bland annat rådgivning och livesändningar med möjlighet att ställa frågor till experter.
 • Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Näringslivsenheten har skickat ut flera nyhetsbrev med aktuell information om stöd och åtgärder relaterade till Coronaviruset.
Text information om Covid19

Lokala allmänna råd från 29 oktober

Med anledning av en snabb och oroande smittspridning i regionen har Folkhälsomyndigheten i samråd med den regionala smittskyddsläkaren infört nya lokala allmänna råd.

Råden uppmanar bland annat att man ska avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

För ditt företag innebär råden att:
• Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
De skärpta råden gäller för regionerna Västra Götaland, Stockholm och Östergötland från 29 oktober och till en början tre veckor framåt.

Läs mer om de lokala allmänna råden på Folkhälsomyndighetens sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text information om Covid19

Folkhälsomyndigheterns regler för restauranger
Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Igår gick Folkhälsomyndigheten ut med en ny föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer. Här kommer ett förtydligande från Livsmedelsverket om vad som gäller.

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Livsmedelsinspektörerna i Tanums kommun ber er även att se över andra ställen i er verksamhet där köbildning kan ske, till exempel menytavlor, kassor och toaletter.

Av föreskriften framgår att:

 • Den som bedriver verksamhet ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare samt ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
 • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
 • Stående servering vid barer inte är tillåtet
 • Överträdelse av dessa restriktioner kan leda till att smittskyddsläkaren i samråd med kommunen beslutar om att förbjuda verksamheter att ha öppet.

Uppdatering 2020-11-04
Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen.Har du frågor om din verksamhet kontakta kommunens livsmedelsinspektörer via kundcenter 0525-180 00.

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift.länk till annan webbplats
Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift 3 november.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till Folkhälsomyndighetens pressmeddelande.länk till annan webbplats

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede