Information relaterad till Coronaviruset

Text information om Covid19

Vi känner med alla er företagare som drabbas av konsekvenser av spridningen av Coronaviruset.

Kommunledningen har bjudit in företagare till digitala samverkansmöten. Här kan du se filmklipp från mötena.

Här nedan har vi sammanfattat var du som företagre kan hitta aktuell information. Flera av våra nyhetsbrev innehåller sammanfattningar och de kan du läsa här.

Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Regeringen informerade 27 maj om en plan i fem steg över hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits under pandemin ska anpassas och helt upphävas.

29 september påbörjas steg 4 i planen. Det innebär att flera av de restriktioner som har införts för att minska spridningen av covid-19 kan tas bort.

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort


15 juli påbörjas steg 3 i planen,
vilket innebär att regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

1 juli nås steg 2. För verksamheter innebär detta bland annat följande:

Restauranger
- Regleringen av öppettider för serveringsställen upphör och nu gäller ordinarie öppettider enligt serveringstillståndet.
- Ingen övre gräns vad gäller antalet personer, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap.
- Storleken på ett sällskap inomhus ökas till 8 personer.
- Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
- Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
- Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
- Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang, utan anvisad sittplats, eller 300 sittande.
- Utomhus tillåts 600 deltagare utan anvisad sittplats, eller 3 000 sittande.

Läs mer i vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om de olika stegen och vad som innefattas.

Text information om Covid19

Folkhälsomyndigheterns regler för restauranger
Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Igår gick Folkhälsomyndigheten ut med en ny föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer. Här kommer ett förtydligande från Livsmedelsverket om vad som gäller.

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Livsmedelsinspektörerna i Tanums kommun ber er även att se över andra ställen i er verksamhet där köbildning kan ske, till exempel menytavlor, kassor och toaletter.

Av föreskriften framgår att:

  • Den som bedriver verksamhet ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare samt ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
  • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • Stående servering vid barer inte är tillåtet
  • Överträdelse av dessa restriktioner kan leda till att smittskyddsläkaren i samråd med kommunen beslutar om att förbjuda verksamheter att ha öppet.

Uppdatering 2020-11-04
Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen.

Har du frågor om din verksamhet kontakta kommunens livsmedelsinspektörer via kundcenter 0525-180 00.

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift. Länk till annan webbplats.
Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrift 3 november. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Folkhälsomyndighetens pressmeddelande. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede