Visste du att det kommer en besökare till Sverige varannan sekund?

Flygbild på kryssningsbåt utanför Grebbestad

Svensk besöksnäring har sedan 2010:

• Vuxit med 34 miljoner varje dag
• Ökat exportvärdet med 1 miljon kronor varannan timme
• Skapat 19 jobb varje dag

Motorfordons tillverkning sysselsätter 61 000 personer.
Besöksnäringen sysselsätter 173 000 personer.

I år reser 1,1 miljarder människor utomlands Den globala turismen kommer växa med 66 procent till år 2030 Nästan hälften av tillväxten kommer från enbart fyra länder 2003 reste 5 miljoner indier utomlands – år 2020 reser 50 miljoner indier utomlands 2010 hade kina 175 flygplatser – år 2020 har kina 244 flygplatser.

På turistrådet Västsveriges hemsida presenteras ett flertal undersökningar, rapporter och statistik.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Turismen i Tanum

Tanums kommun hade cirka 507 000 gästnätter år 2018.
Av dessa gästnätter är den största andelen på campingar, cirka 75 procent.

Vart fjärde år genomför Tanums kommun tillsammans med Tanum Turist en grundläggande faktaanalys av vad besöksnäringen har för betydelse för området, ekonomiska, skattemässiga och sysselsättningsmässiga effekter.

Den senaste genomfördes med underlag från år 2016.

Nedan presenteras en sammanfattning för turismen i Tanum. Här kan du även läsa hela TEM-rapporten.PDF (pdf, 1.2 MB)

Nyckeltal turismen i Tanums kommun 2016 (Källa TEM)

 • 903 miljoner kronor i total turismomsättning
 • 551 årssysselsatta, främst inom restaurang och logi
 • 60,9 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen
 • 32,4 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen
 • Shopping omsättningsmässigt största branschen med 155 miljoner kronor
 • Hotell omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 236 miljoner kronor
 • Camping den vanligaste kommersiella övernattningskategorin med 63 procent av samtliga kommersiella övernattningar
 • Fritidshus den vanligaste övernattningskategorin med 47 procent av samtliga övernattningar
 • Av 376 911 utländska övernattningar i 11 hotell, 9 vandrarhem och 10 campingplatser (Statistiska centralbyrån, SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar fritidshus och släkt/vänner för 64 procent
 • Norge största nationaliteten av utländska gästnätter i hotell, vandrarhem och camping enligt SCB
 • Beräknad omsättning för ovan nämnda utländska turism är cirka 113 miljoner kronor eller nästan 70 procent i motsvarande andel av turistomsättningen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Turistekonomiska mätningar
TEM 2016PDF (pdf, 1.2 MB)

TEM 2012PDF (pdf, 667.4 kB)

TEM 2008PDF (pdf, 754.8 kB)