Vi söker en trygg och stabil familj som vill bli stödfamilj till en ungdom med funktionsvariationer

Genom att vara stödfamilj ger ni en ungdom möjlighet till personlig utveckling, stimulans och en meningsfull sysselsättning under fritiden. Killen som detta uppdrag gäller bor i Tanums kommun och vi söker därför familjer boende i kommunen eller angränsande kommuner. Killen är 18 år gammal och har autism, en lindrig intellektuell utvecklingsstörning och diabetes. Han har bland annat intresse för historia, geografi, datorer och musik.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

Stödfamilj innebär att personen tillfälligt vistas hos en annan familj än den egna. Insatsen syftar till att erbjuda den enskilde miljöombyte och rekreation samtidigt som föräldrarna ges avlastning. Stödfamiljens uppgift är att ge god omvårdnad, stimulans och en meningsfull fritid.

Vi erbjuder rådgivning, stöd och uppföljning till stödfamiljen.

Kvalifikationer

För att passa som stödfamilj bör du/ni vara en lugn och trygg familj, samt ha tid, plats och engagemang för att ta hand om en ungdom med funktionsvariationer. Vidare är det lämpligt med någon erfarenhet av personer med funktionsvariationer.

Vi kräver även uppvisande av giltigt utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget ska lämnas i ett oöppnat kuvert innan uppdragsstart.

Utredning och godkännande av lämpligheten som stödfamilj görs av socialtjänsten. Det handlar bland annat om:

  • Bedömning om hemmet uppfyller krav som fysisk miljö, säkerhet, brandskydd,
  • Tid och engagemang för uppdraget
  • Reflektionsförmåga och förmåga att ta emot stöd och handledning

Om uppdraget

Omfattning: en helg per månad = 2 dygn per månad.
Start: Så snart som möjligt.
Ersättning: Enligt SKR:s rekommendationer. Arvode och omkostnadsersättning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av personligt brev så snart som möjligt. Ansökan skickas via e-post till Sara Hansson. Skriv ”Stödfamilj” i rubriken. Vi hanterar inkomna ansökningar löpande.

Frågor?

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta LSS-handläggare Sara Hansson, telefon 0525-180 00 eller mejl sara.hansson@tanum.se