Förordnad vårdnadshavare för ensamkommande ungdom

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare för en ensamkommande ungdom?

Vi i norra Bohuslän tar emot ensamkommande flykting barn/ungdomar.

När barnet/ungdomen beviljats permanent uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att få följa en ung människas väg mot vuxenlivet. Man har inte den dagliga kontakten eller omsorgen om ungdomen, inte heller försörjningsansvar. Ungdomen bor på ett särskilt boende där det finns vuxna som har det dagliga praktiska ansvaret.

Vårdnadshavarens uppgift är att bevaka att barnets behov blir tillgodosedda på olika områden och i föräldrarnas ställe fatta beslut som rör ex boende, skola och ekonomi. Samarbete med boendepersonal, skola och socialtjänst är viktigt.

Förordnandet upphör när barnet fyller arton år. Det upphör även i de fall där någon av barnets föräldrar anländer till Sverige.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare och hur går det till?

Du som är en omdömesgill och pålitlig person. Är du intresserad är du välkommen att kontakta Ingela Wiberg på 072–532 22 70, e-post ingela.wiberg@tanum.se eller via kundcenter 0525–180 00.

Vi träffar dig och ger mer information. Är du fortsatt intresserad går vi vidare med personlig intervju och ber dig om tillstånd att göra kontroll i social-, brotts- och misstankeregistret.

När utredningen är klar får du och ungdomen träffa varandra.

Socialnämnden ansöker sedan hos tingsrätten om tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare.

Välkommen!