Lyckad matchning ledde till arbete

Sedan november 2016 pågår arbetet med praktiksamordning i Tanums kommun. Syftet med samordningen är att ge personer, som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden, en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. För att samordna och matcha de erbjudna praktikplatserna med de arbetslösa individerna har en praktiksamordnare tillsatts. Hittills har det varit 25 personer ute på praktik och 9 stycken har erbjudits anställning, både inom det privata näringslivet och inom kommunens egna förvaltningar. Utöver detta har 21 extratjänster tillsatts inom barn- och utbildningsförvaltningen samt inom omsorgsförvaltningen.

Ulrika Björnberg och Anna Sant, Tanumskolan

Ulrika Björnberg och Anna Sant, Tanumskolan

Tanumskolan och rektor Ulrika Björnberg är en av de kommunala arbetsplatser som valt att öppna upp sin verksamhet och erbjuda praktikplatser.

Tidigt under våren 2017 presenterade praktiksamordnaren det nya framarbetade upplägget kring praktik för Ulrika och de övriga rektorerna inom barn- och utbildningsförvaltningen. Informationsträffen ledde till ett fördjupande möte med Ulrika samt en informationsträff för resterande personal på en arbetsplatsträff.

Ulrika sökte bland annat någon som kunde fungera som stöd i spanska då dåvarande lärare var föräldraledig. Matchningen gjorde att Anna Sant, utbildad spansklärare i sitt hemland och med modersmål spanska, fick praktikplatsen. Praktiken var en kombinerad plats där man antingen kunde träna det svenska språket alternativt få sin yrkeskompetens bedömd.

-Det var ett guldläge! Vi behövde någon som kunde prata spanska och att vi haft Anna hos oss har varit ett lyft!, säger Ulrika.

Ulrika fungerade som handledare under Annas tid på Tanumskolan. Handledningstillfällena utgick mestadels från Annas upplevelser som sedan diskuterades vidare. Varken Anna eller Ulrika hade några förväntningar innan praktiken startade. 

-Jag hade inga förväntningar, mer än att det skulle gå bra. Matchningen var väldigt bra! I och med att praktiksamordnaren var ute och informerade om praktik för oss i ledningsgruppen så visste jag vad uppdraget innebar, det var värdefullt, berättar Ulrika.

Anna kombinerade under våren 2017 sina SFI-studier med praktik på Tanumskolan två dagar i veckan. Praktiken innehöll mestadels lektioner i spanska, men även deltagande på några samhällsorienterande lektioner.

-Jag har fått lära mig mer om det svenska skolsystemet, både hur det fungerar i klassrummet men också organisatoriskt. Det är skillnad mot hur det fungerar i mitt hemland, säger Anna. -Jag bor i Bullaren och har inga grannar som jag träffar, så jag hör inte svenska mer än när jag studerar SFI tre dagar i veckan. Men nu när jag har varit på Tanumskolan hör jag svenska varje dag, både från personal och från elever, det är jättebra!

Nog har Anna lärt sig svenska. Faktum är att hon nu är klar med sina SFI-studier då hon avslutade sista kursen i slutet på vårterminen. Planen är att fortsätta läsa grundkursen i svenska som andraspråk för att få ytterligare behörighet. Men först väntar ett års vikariat för Anna. Efter praktiken blev hon erbjuden plats på Tanumskolan där hon nu har arbetat sedan höstterminen 2017.

-Det känns jättebra! Jag var nervös, mest för att det var en ny arbetsplats, men det var intressant! säger Anna.

Finns det något tips du Ulrika skulle vilja ge till andra arbetsgivare inför att de ska erbjuda en praktikplats?

-Ja, tid för handledning. Det är viktigt! Man behöver tänka till så att man verkligen har tid, där hade jag själv kunnat tänka annorlunda.

Finns det något som du Anna skulle vilja föra fram till andra som önskar praktikplats?

-Ja, ofta har många en dålig inställning till praktik då man vill få ett jobb och tjäna pengar så fort som möjligt, men jag tycker att praktik kan vara en bra väg in. Språkpraktik är bra, oavsett om du är där för att träna ditt yrkesspråk eller för att bygga upp ditt ordförråd så du klarar dig i vardagliga situationer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede