Kommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen 29 kap 9§ ska en hemkommun löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

Kommunens skyldighet omfattar de ungdomar som inte genomfört eller fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. I Tanums kommun ligger aktivitetsansvaret på arbetsmarknadsenheten. Informationen samlas in i samarbete med skolorna och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi vädjar även till de ungdomar samt föräldrar till ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetsansvar att kontakta oss. Något förtydligat gäller det de ungdomar som;

  • är folkbokförda Tanums kommun
  • fullgjort sin skolplikt (grundskola)
  • inte fyllt 20 år
  • inte genomfört eller fullföljt nationellt program på gymnasieskola eller motsvarande

Ansvarig för inhämtande av information och kontakt hos arbetsmarknadsenheten, Petra Hagberg, 0525-185 62, petra.hagberg@tanum.se.

Länkar:

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede