Varm invigning av nya trädgård

Värme, både från en strålande sol och i form av berömmande ord, satte en prägel på invigningen av Hedeträdgården i Tanumshede, en 2 300 kvadratmeter stor plats för möten och rekreation.

-Jättetrevligt med trädgården, som är bra för de gamla, sa Fredrik Skavöy, arbetsmarknadsenheten, sedan han och förman Annika Korhonen hjälpts åt att avtäcka entréskylten.

-Heja Tanum! Denna trädgård gör kommunen till ett föredöme, sa hälsoutvecklaren Eva Lindskog Johansson, som talade om värdet av att vara ute - i naturen eller i en trädgård.

-Det finns mycket forskning som visar att utevistelser lindrar oro och minskar stress. Vi blir också smartare!

Det sa hon med hänvisning till en studie, från ett särskilt boende, som visat positiva effekter på både tanke- och koncentrationsförmåga.

-Att komma ut och möta det som växer
och gror betyder mycket för hälsan, sa
Eva Lindskog Johansson, stolt över att
vara hälsoutvecklare i en kommun som
satsar på något som Hedeträdgården.

Lovord

Hon var en av flera som lovordade det arbete med trädgården som utförts av arbetsmarknadsenheten under ledning av Annika Korhonen, arbetande förman, som designat trädgården i samråd med berörda.

Hedeträdgården har anlagts vid den del av boendet Hedegården som vetter mot centrum. Boende och besökare kan gå runt och njuta av en mängd olika växter eller slå sig ner på de många sittplatser som erbjuds, utomhus eller inne i växthuset, tänkt att även användas som en fikaplats.

Förskolebarn odlar

Strax intill finns en nyttoväxtodling, där närbelägna förskoleavdelningen Paviljongen odlar i en av pallkragarna.

Hedeträdgården öppnar för möten mellan gammal och ung.

Trots att den är nyanlagd finns där redan mycket blomsterprakt.

Liselott Broberg (M), folkhälsorådets ordförande, bidrog med en klätterros. Hon lovordade samarbetet som lett till trädgården.

-Den är fantastiskt fin. En plats för möten över generationsgränserna, mitt i samhället, sa hon.

Mamma är mycket nöjd över denna träd-
gård. Hoppas många får glädje av den,
sa Margot Andersson, till höger, med på
invigningsfesten tillsammans med sin
mor Randis Olsson, boende på Hede-
gården, och sambon Jim Fjording.

Goda samtal

Att trädgården inte bara inbjuder till utevistelse utan även till samtal är något som Hedegårdens ledning hoppas mycket på.

-Här väcks både tankar och minnen, sa enhetschef Liselott Persson.

-Vi har påbörjat ett arbete med personalen om hur vi ska använda trädgården på ett bra sätt, berättade kollegan Petra Kvist.

De boende ska till exempel få önska växter inför kommande sådd och plantering.

Dammen, en pergola och en redskapsbod hör till det som ska färdigställas framöver. Återstår gör även anordningar för att samla regnvatten för bevattning. Hållbarhet i form av hushållning med resurser är viktigt i Hedeträdgården. Stora ytor finns till exempel för kompostering.

Arbetsträning

Trädgårdsskötsel beskrivs som en ypperlig arbetsuppgift för Arbetsmarknadsenheten.

-Ett arbete som ger lugn och harmoni, sa enhetschefen Mette Jansson med hänvisning till att det behövs såväl tufft kroppsarbete som omsorg om ömtåliga växter.

Arbetet innebär också möjligheter till individanspassad träning av många funktioner som efterfrågas i arbetslivet, som kreativitet, respekt för andra och förståelse för att vissa saker måste göras en viss tid.

Stolt och glad

Annika Korhonen utstrålade stolthet och glädje på torsdagens invigning:

-Detta är jättekul. Alla har jobbat jättemycket!

Fakta om Hedeträdgården:

  • Samverkansprojekt mellan arbetsmarknadsenheten, Hedegården och fastighetsavdelningen.
  • Rekreationsplats öppen för alla, på de boendes villkor.
  • Funktioner som social mötesplats, plats för arbetsträning och olika aktiviteter som odling.
  • Kan nyttjas vid festligheter av olika slag.
  • Planer på återkommande öppet hus.
  • Flera sponsorer hittills. Privatpersoner har bland annat skänkt perenner och ett exemplar av ett unikt träd, Ginkgo biloba, kinesiskt tempelträd.

Invigningen av Hedeträdgården
lockade en mängd deltagare - från
Hedegården, arbetsmarknadsenheten
och andra delar av kommunen.
Roland Andersson, vaktmästare på
Hedegården och även hemvakt-
mästare, hörde till dem som bidrog
till musikunderhållningen.

Mycket finns på plats men en hel del
återstår – och en trädgård blir aldrig
färdig. Det konstaterade Mette
Jansson, närmast kameran, och
Annika Korhonen från arbets-
marknadsenheten när de tittade på
Annikas skiss över Hedeträdgården.

Färgprakt i Hedeträdgården, som
omvandlat en tidigare gräsyta vid
Hedegården.

En mängd skyltar, gjorda av arbets-
marknadsenheten, informerar om
växternas namn men är också en
prydnad i trädgården.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede