Kulturminnesvård

bild på hällristning

Det är viktigt att Tanums kommun har välskötta turistmål inom som utom världsarvet. Arbetsmarknadsenhetens fornvårdslag utför varje år ett omfattande arbete för Länstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Under lågsäsongen renoveras och repareras delar av olika anläggningar och under turistsäsongen utförs skötsel och underhåll.

Länsstyrelsen är den myndighet som har ansvar för landets fornlämningar och ger tillstånd till förändringar i ett fornlämningsområde. Men det är viktigt att komma ihåg att ALLA har ansvar för de fornlämningar som finns och att de bevaras även i framtiden. Länsstyrelsen i Västra Götaland samarbetar med 35 olika kommuner och de konkurrerar inte med andra etablerade företag. Det är viktigt att man speglar länets särart som i Tanums kommun framför allt är hällristningar och gravfält. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram en skötselplan för varje område i samarbete med markägaren, skyltning samt rådgivning. Kommunen får varje år ett driftsbidrag för underhåll av skötsel av fornlämningar vilket har stor betydelse för såväl bofasta som turister.

De personer som jobbar i Arbetsmarknadsenhetens fornvårdslag har ett nära samarbete med länsstyrelsen och de utför ett omfattande och viktigt arbete som uppskattas av såväl länsstyrelsen som besökande. Det som görs är bland annat:

  • Grässlåtter runt stigar och hällristningar, för att underlätta framkomligheten och att det ser snyggt ut.
  • Tillsyn och underhåll av de toaletter som finns inom världsarvet
  • Tillsyn och underhåll av trappor, gångbroar, stigar och skyltning.
  • Vissa områden gallras varje år för att göras större och finare.
  • På vintern utförs täckning av hällristningarna vilket gör att de skonas och bevaras längre, under våren avtäcks de igen.
  • Hällristningen i Litsleby har handikappanpassats med bland annat en rullstolsramp.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede