Kulturminnesvård

bild på hällristning

Det är viktigt att Tanums kommun har välskötta turistmål inom som utom världsarvet. Arbetsmarknadsenhetens fornvårdslag utför varje år ett omfattande arbete för Länstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Under lågsäsongen renoveras och repareras delar av olika anläggningar och under turistsäsongen utförs skötsel och underhåll.


De personer som jobbar i Arbetsmarknadsenhetens fornvårdslag har ett nära samarbete med länsstyrelsen och de utför ett omfattande och viktigt arbete som uppskattas av såväl länsstyrelsen som besökande. Det som görs är bland annat:

  • Grässlåtter runt stigar och hällristningar, för att underlätta framkomligheten och att det ser snyggt ut.
  • Tillsyn och underhåll av de toaletter som finns inom världsarvet
  • Tillsyn och underhåll av trappor, gångbroar, stigar och skyltning.
  • På vintern utförs täckning av hällristningarna vilket gör att de skonas och bevaras längre, under våren avtäcks de igen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede