Reglemente för Tanum Tackar-priset

Antaget av kommunfullmäktige 2006-06-19, § 63.

§ 1
Tanums kommuns pris Tanum Tackar syftar till att uppmärksamma och belöna för kommunen särskilt värdefulla insatser.

§ 2
Följande kriterier gäller för mottagande av Tanum Tackar-priset :

  • Mottagare skall gjort särskilda insatser till gagn för Tanums kommun och/eller dess invånare.
  • Priset kan endast erhållas en gång.

§ 3
Tanum Tackar-priset utgöres av en särskild plakett eller specialdiplom.

§ 4
Tanum Tackar-priset skall vara av den digniteten att det inte behöver utdelas varje år.

Ansvaret för Tanum Tackar-prisets utdelande åvilar kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser själv eller efter förslag mottagare.

§ 5
Tanum Tackar skall utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Grundtanken är att beslut om mottagare tas under senhösten/vintern och att utdelning sker vid gemensam ceremoni under januari eller februari månad efterföljande år.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede