Lägesrapportering covid-19 i Tanum

Statistik

Senaste händelserna inom kommunens verksamheter:

Torsdag 2022-02-18

Onsdag 2022-02-09

Fredag 2022-02-04

Onsdag 2022-02-02

 • Tillfällig stängning av Hogane förskola samt fortsatt stängning av enskilda barngrupper hos dagbarnvårdare med anledning av covid-19.

Fredag 2022-01-28

 • Tre skolskjutsar, en morgontur och två eftermiddagsturer, är inställda fredag 28 januari på grund av personalbrist hos bussbolaget. Alla vårdnadshavare fick informationen via sms den 27 januari.

Torsdag 2022-01-27

Tisdag 2022-01-25

Torsdag 2022-01-20

Onsdag 2022-01-19

 • Tillfälligt besöksstopp införs på Hedegården

Tisdag 2022-01-11

Onsdag 2021-12-22

Reviderade interna riktlinjer för medarbetare i Tanums kommun med anledning av det nya corona-viruset – från 23 december 2021.

Direktivet fastställt av krisledningsnämnden den 22 december 2021 Word, 36.3 kB. (Word, 36.3 kB)

Händelseutveckling

Torsdag 2021-10-18

 • På en skola och en förskola har fyra fall av covidsmitta rapporterats. Gurgeltester har lämnats ut och smittspårning genomförs.

Torsdag 2021-10-14

 • En skolenhet rapporterar att smittspårning genomförts och gurgeltest har fördelats till berörda elever.

Torsdag 2021-10-07

 • En skolenhet rapporterar att smittspårning genomförts och gurgeltest har fördelats till berörda elever.

Torsdag 2021-09-30

 • Tanumskolan inför tillfällig distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9 den 1-4 oktober på grund av personalbrist

Torsdag 2021-09-22

 • Två skolenheter rapporterar att smittspårning genomförts och gurgeltest har fördelats till berörda elever.

Torsdag 2021-09-16

 • En skolenhet rapporterar att smittspårning genomförts och gurgeltest har fördelats till berörda elever.

Torsdag 2021-09-09

 • En skolenhet rapporterar att smittspårning genomförts och gurgeltest har fördelats till berörda elever.

Tisdag 2021-09-07

Onsdag 2021-07-15

Torsdag 2021-07-15

Måndag 2021-06-07

Onsdag 2021-06-02

Fredag 2021-05-28

Torsdag 2021-05-27

 • Smittspårning har skett inom Arbetsmarknadsenheten, Futura och Tanumskolan årskurs 7-9 då totalt 3 personer som vistats i lokalerna har bekräftats smittade med covid-19.
 • Gymnasielever inom Individuella programmet (IM) har distansundervisning till och med 4 juni på grund av smittspårning.

Fredag 2021-05-07

 • Förändring av växelvis närundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9

Onsdag 2021-04-19

 • Ytterligare förlängning av växelvis närundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9

Fredag 2021-04-09

 • Lisabacken förskola i Hamburgsund och Petterhagen förskola i Grebbestad öppnar igen måndag 12 april efter att ha varit stängda på grund av personalbrist.

Tisdag 2021-04-06

 • Lisabacken och Petterhagen har stängt till och med 9 april med anledning av personalbrist. Lurs fritidshem öppnar 6 april.

Söndag 2021-03-28

 • Lisabacken, Petterhagen samt Lurs fritidshem stängs tillfälligt med anledning av personalbrist

Torsdag 2021-03-18

 • Lägesbild för vecka 11, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Torsdag 2021-02-18

 • Smittspårning på enheter inom skolverksamheten

Onsdag 2021-02-17

 • Ny förlängning av fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9

Tisdag 2021-02-09

 • Kommunala lokaler och idrottshallar är öppna för aktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare

Måndag 2021-02-08

 • Efter bekräftad covid-19 inom flera enheter i kommunen genomför Smittskydd smittspårning.

Torsdag 2021-02-04

 • Besök med restriktioner på kommunens äldreboenden

Onsdag 2021-02-03

 • Lokaler och idrottshallar stängda för aktiviteter för vuxna

Tisdag 2021-02-02

 • Våra omsorgstagare får nu dos 2 av vaccinet mot covid-19
 • Information för dig som är 70+ om vaccinering mot covid-19

Fredag 2021-01-28

Överblivet vaccin erbjuds samhällsviktiga tjänster enligt pandemiplan.

När alla omsorgstagare inom kommunens verksamheter samt all personal inom vård- och omsorg blivit erbjudna vaccin blev man varse om att det kunde bli vaccindoser över. Västra Götalandsregionen kontaktades för att erbjudas dessa vaccindoser för omfördelning enligt prioriteringsordningen, detta var av olika skäl inte möjligt.

Då vaccinet är en färskvara och det är viktigt att inget går till spillo erbjöds eventuella överblivna vaccindoser till personalgrupper enligt kommunens pandemiplan, där vårdpersonal går i första hand.

______________________

Torsdag 2021-01-28

Ytterligare förlängning av fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9.

_____________________

Ingen omsorgstagare smittad och avdelningen Kompassen är just nu stängd.

Just nu finns ingen covid-19-smitta inom någon av omsorgens verksamheter, boenden eller hemtjänst och avdelningen Kompassen används inte. Kompassen är en avdelning för omsorgstagare som är insjuknade i covid-19 och i behov av omvårdnad men inte i behov av sjukhusvård. Avdelningen är skapad så att man förhindrar smittspridning och har beredskap för att avgränsa och ge omsorg för omsorgstagare på plats.

Vaccinering av omsorgstagare

Samtliga omsorgstagare inom särskilda boenden och omsorgstagare med hemsjukvård i kombination med hemtjänst har nu erbjudits vaccin .

Vaccinering av omsorgspersonal

Vaccinering av personalen pågår fortsatt och första omgången beräknas vara klar på fredag (första dosen).

Allmän information på 1177.se om vaccinering mot covid-19. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

_____________________

Måndag 2021-01-25

Smittspårning på två enheter inom skolverksamheten

I vecka 4 har covid-19-smitta bekräftats på två enheter inom skolverksamheten och Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning. Samtliga berörda personer har fått information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Information om smittspårning på Smittskydd Västra Götaland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell statistik om smittoläget i Tanums kommun Länk till annan webbplats..

____________________

Torsdag 2021-01-21

Kommunala lokaler och idrottshallar öppnar för aktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare

______________________________

Onsdag 2021-01-20

Fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9 fortsätter


Nu är vaccineringen mot covid-19 igång på personal inom Tanums äldreomsorg

______________________________

Måndag 2021-01-18

Inom äldreomsorgen finns just nu 6 personer med konstaterad covid-19

För närvarande vårdas fem omsorgstagare på avdelningen Kompassen. Kompassen är en avdelning för omsorgstagare som är insjuknade i covid-19 och i behov av omvårdnad men inte i behov av sjukhusvård. Avdelningen är skapad så att man förhindrar smittspridning och har beredskap för att avgränsa och ge omsorg för omsorgstagare på plats.

Ett enstaka fall av konstaterad covid-19 finns inom hemtjänsten. Funktionhinderverksamheten har ingen smittad omsorgstagare.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Information om smittspårning på Smittskydd Västra Götaland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination av omsorgstagare och personal inom vård och omsorg

______________________________

Måndag 2021-01-11

Inom äldreomsorgen finns det just nu 12 personer med konstaterad covid-19, varav 8 personer vårdas på avdelningen Kompassen.

På Kompassen vårdas omsorgstagare som är insjuknade i covid-19 och i behov av omvårdnad men inte i behov av sjukhusvård. Avdelningen är skapad så att man förhindrar smittspridning och har beredskap för att avgränsa och ge omsorg för omsorgstagare på plats.

Inom hemtjänsten finns en avgränsad personalgrupp som ger vård och omsorg till de personer med covid-19 som vårdas i det egna hemmet.

Tidigare smittspårning inom funktionshinderboende är nu avslutad och samtliga konsterade friska.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Information om smittspårning på Smittskydd Västra Götaland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

___________________________

Vaccinationerna fortskrider i Tanums kommun

Vaccinering mot covid-19 pågår inom äldreomsorgen i Tanum. Först vaccineras boende på äldreboendena, där nu 65 personer är vaccinerade. Samtliga omsorgstagare beräknas bli vaccinerade med första dosen innan vecka två är slut. Den andra och sista dosen ges tre veckor efter dos 1. Under vecka tre startar även vaccinering av de med hemsjukvård.

Vaccinering av omsorgspersonal sker av regionen. Vi har ännu ingen information om hur personalvaccinering ska gå till men väntar information nu i dagarna.

_____________________________

Fredag 2021-01-08

Vårterminen inleds med fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9


Fjärrundervisning för elever inom musik- och kulturskolan fram till 24 januari

_____________________________

Torsdag 2021-01-07

Nu är vaccinering mot covid-19 igång i Tanums kommun

______________________________

Tisdag 2021-01-05

Information till vårdnadshavare och elever inför skolstarten i grundskola, grundsärskola, gymnasiet, komvux och SFI

Tanums kommuns grundskolor och grundsärskola börjar vårterminen måndag 11 januari med studier i skolan enligt ordinarie schema. Observera att nytt beslut är taget den 8 januari för högstadielever.

Undantag är grundskoleelever i högstadieskolorna Tanumskolan och Hamburgsundskolan. De inleder vårterminen med fjärr- och distansundervisning.

Skolskjutsar går som vanligt och skollunch serveras.

Gymnasiet (IM-programmet) börjar skolan måndag 11 januari med studier i skolan enligt ordinarie schema.
Skolskjutsar går som vanligt och skollunch serveras.

Komvux för elever som börjar en ny utbildning, börjar studierna måndag 18 januari med uppstart i aulan på Kulturhuset Futura klockan 9.00.

Komvux för elever som har påbörjat en utbildning, börjar studierna måndag 11 januari enligt ordinarie schema. All undervisning kommer att ske via länk fram tills annan information ges.

Svenska för invandrare (SFI) fortsätter sina studier på distans.

Har du frågor, ta kontakt med din mentor eller rektor.

__________________________

Tisdag 2020-12-29

Vaccinering mot covid-19 påbörjas vecka 1

Under vecka ett (1) påbörjar kommunala hemsjukvården vaccinering mot covid-19 för omsorgstagare inom särskilda boenden i Tanums kommun. Under vecka tre samarbetar kommunala hemsjukvården och vårdcentralerna för att även påbörja vaccinering av anhöriga och omsorgstagare inom hemtjänsten. Varje omsorgstagare ska ha två doser, och andra dosen ges inom ett tre veckors intervall. Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccin och samtycke krävs.

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland ansvarar för vaccination av kommunal personal, mer information om vaccinationsstart inväntas.

Allmänna vaccinationsfrågor hänvisas till Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

___________________

Måndag 2020-12-28

Smittspårning på enheter inom äldreomsorg och hemsjukvård

Under julhelgen har covid-19-smitta bekräftats på tre enheter inom äldreomsorgen samt inom hemsjukvården, Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning. Samtliga berörda personer har fått information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen. Tillgång till skyddsutrustning är god.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Information om smittspårning på Smittskydd Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

7 personer vårdas på avdelningen Kompassen

På Kompassen vårdas omsorgstagare som är insjuknade i covid-19 och i behov av omvårdnad men inte i behov av sjukhusvård. Avdelningen är skapad så att man förhindrar smittspridning och har beredskap för att avgränsa och ge omsorg för omsorgstagare på plats.

______________________

Måndag 2020-12-21

Beslut om anpassningar inom dagligverksamhet LSS

På grund av allmän ökad smittspridning i samhället och nya restriktioner har omsorgsnämndens arbetsutskott fattat beslut om att anpassningar inom den dagliga verksamheten LSS. För att minska smittspridningen kommer fler dagliga aktiviteter att ske i den egna bostaden. Beslutet gäller fram till den 24 januari.

Kommunala lokaler inklusive idrottshallar stängs

Efter beslut av regeringen den 18 december ska all kommunal icke essentiell verksamhet stängas ned per den 24 december för att bromsa smittspridning. Det innebär att samtliga kommunala lokaler och idrottshallar inklusive Sparvallen är stängda från och med julafton. Alla bokningar annulleras fram till den 24 januari, beslutet kan dock förlängas. För frågor eller mer information kontakta kundcenter via mail kommun@tanum.se som skickar din fråga vidare till rätt person.

_______________________

Smittspårning på enhet inom skolverksamhet

I vecka 51 har covid-19-smitta bekräftats på enhet inom skolverksamheten, Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning. Samtliga berörda personer har fått information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Information om smittspårning på Smittskydd Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

Aktuell statistik om smittoläget i Tanums kommun Länk till annan webbplats..

________________________

Måndag 2020-12-14

Tanums kommun aktiverar åter sin krisledningsnämnd

För att vara förberedda och kunna agera snabbt aktiverar nu kommunen krisledningsnämnden igen, sist den aktiverades var i början av pandemin. I Tanum har vi just nu en högre smittspridning än vi tidigare haft. Förra veckan konstaterades 23 bekräftade fall av covid-19, det är en ökning med 12 personer och mer än en fördubbling av antalet smittade mellan vecka 48 och 49. Vi har flera bekräftade fall av covid-19 inom både vård-/omsorg och barn-/utbildning och också en ökad generell sjukskrivning bland personal inom samtliga kommunens verksamheter. Mer information om krisledningsnämndens beslut den 14 december.

___________________________

Grundskolorna och gymnasium stängda 15-18 december

Samtliga verksamheter inom grundskolan och gymnasiet stänger för verksamhet per den 14 december, vilket innebär att skolorna är stängda för verksamhet den 15, 16, 17 och 18 december. Grundsärskola undantagna. Fritidshemmen (fritids) håller öppet för samtliga barn från förskoleklass och upp till årskurs 6 i behov av omsorg. Plats på fritids ges oavsett om vårdnadshavare har samhällsviktigt yrke, då det kan vara svårt att ställa om med kort varsel. Beslutet är taget av krisledningsnämnd efter en sammanvägd bedömning där vikten av att förebygga smitta beaktats liksom god arbetsmiljö för personal och elever.

____________________________

Gymnasieprogram stänger och vuxenutbildning övergår till fjärrundervisning

Från och med 15 december till och med 10 januari kommer alla utbildningar inom vuxenutbildningen att ligga som fjärrundervisning. Det gäller även svenska som andraspråk grund och svenska för invandrare (SFI). Mer information om gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI.

____________________________

Växelvård och all dagverksamhet inom omsorgen är stoppad

Från den 15 december till 18 januari är växelvård och samtlig dagverksamhet inom omsorgen tillfälligt stoppad, detta för att värna riskgrupperna, minska smittspridning och frigöra personal under pågående pandemi samt ökad smittspridning i vårt område.

_____________________________

Lägesrapport från flera verksamheter

Smittspårning har tidigare skett inom två av skolverksamheterna samt inom två omsorgsverksamheter, 13 december inleddes smittspårning på ytterligare en verksamhet inom omsorgen samt en enhet inom skolverksamheten. Totalt har hittills ett tjugotal medarbetare, 7 omsorgstagare inom omsorgen samt enstaka fall inom barn- och utbildningsverksamheten bekräftats smittade av covid-19. Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning även inom närliggande verksamheter för att hindra fortsatt smittspridning. Personal är noga att testa sig vid minsta symptom och personal som tagit test är informerade och är hemma tills provsvar kommit.

Lägesrapport omsorgsverksamhet:
För att trygga verksamheten kontrolleras regelbundet tillgång till skyddsutrustning, vilken är god idag. Medicinskt ansvarig sjuksköterska håller löpande utbildning i basala hygienrutiner. Just nu klarar verksamheten sitt uppdrag, men rapporterar oro för personalbrist på grund av ansträngt läge med fler sjukskrivningar över lag. Sedan den 4 november har tillfälligt besöksstopp införts på samtliga boenden, beslutet är förlängt till den 4 februari.

Lägesrapport barn- och utbildningsverksamhet:
Normal frånvarostatistik bland barn och elever. Generell frånvaro bland personal inom skolverksamhet är högre än normalt men ingen enhet signalerar personalbrist. Friska barn, elever och lärare ska vara i skolan och samtliga skolor är öppna enligt beslut från regeringen, all verksamhet bedrivs enligt plan. Vårdnadshavare har fått en andra information via Unikum om att registrera sina barn för stängningsomsorg om förälder arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Vuxenutbildning sker på distans.

Lägesrapport kultur- och fritidsverksamhet:
Sedan tidigare är lokaler för bibliotek och fritidsgårdar stängda. För utlämning av böcker tas mail eller telefonkontakt med biblioteket. Fritidsgårdarnas verksamhet har till viss del flyttat utomhus, följ ”Ung i Tanum” på instagram för information om aktiviteter.

___________________________________

Torsdag 2020-12-11

Tillfälligt besöksstopp införs på samtliga boenden

Mot bakgrund av ökad smittspridning i samhället och tillfälliga restriktioner, har beslut tagits om tillfälligt besöksstopp på samtliga boenden i kommunen. Beslutet gäller till och med 4 februari och kan komma att förlängas. Att skydda de mest utsatta är ett gemensamt arbete som sker tillsammans med anhöriga.

Just nu ökar smittspridningen kraftigt i vår region och tillfälliga restriktioner som gäller oss alla har införts av regeringen. Vårt ansvar, som kommun, är att skydda dem inom vår verksamhet. Därför införs nu ett tillfälligt besöksstopp.

För anhöriga där ett besök är mycket angeläget kontaktas enhetschef på aktuellt boende för gemensam planering. Det är verksamheten som ansvarar för att besök i verksamheten sker på ett säkert sätt, samtidigt som varje besökare har ett ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

___________________________________

Torsdag 2020-12-10

Smittspårning på enhet inom skolverksamhet

I vecka 50 har covid-19-smitta bekräftats på enhet inom skolverksamheten, Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning. Samtliga berörda personer har fått information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Information om smittspårning på Smittskydd Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

Aktuell statistik om smittoläget i Tanums kommun Länk till annan webbplats..

__________________________________

Torsdag 2020-12-03

Smittspårning på enhet inom funktionshinderboende och äldreboende

I vecka 49 har Covid-19-smitta bekräftats på funktionshinderboende och äldreboende, Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning. Samtliga berörda personer får information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Information om smittspårning på Smittskydd Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

Aktuell statistik om smittoläget i Tanums kommun Länk till annan webbplats..

___________________________________

Torsdag 2020-11-26

Begränsad service på biblioteken då lokalerna stänger för besök

Samtliga bibliotekslokaler i Tanums kommun stänger för besök från och med torsdag 26 november fram till 13 december. Du kan fortfarande låna böcker och hämta vid biblioteken eller få hemleverans och du har tillgång till de digitala tjänsterna för e-böcker, ljudböcker och filmer. Mer information om hemleverans, take away och digitala tjänster.

________________________________

Torsdag 2020-11-26

Nya rekommendationer för barn i förskola vid bekräftad hushållssmitta

Smittskydd Västra Götaland har uppdaterat sina riktlinjer för barn inom förskola. Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Den 26 november uppdaterade Smittskydd sina riktlinjer vid hushållsmitta för barn inom förskola. Fortsatt gäller även att endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola. Läs mer på Smittskydd Västra Götalands sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

___________________________________

Tisdag 2020-11-24

Smittspårning på enhet inom skolverksamhet

Under vecka 47 bekräftades Covid-19-smitta på enhet inom skolverksamhet och Smittskydd Västra Götaland genomför smittspårning. Samtliga berörda personer har fått information med särskilda instruktioner från Smittskydd Västra Götalandsregionen.

Hur smittan har kommit in i våra verksamheter går inte att säga eftersom vi har en allmän smittspridning av corona i hela samhället.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder.

Mer information om smittspårning, besök Smittskydd Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

Mer information om vad som gäller vid smitta på skola, besök Folkhälsomyndighetens sidor för förskola och skola. Länk till annan webbplats.

För aktuell statistik om smittoläget i Tanums kommun Länk till annan webbplats..

2020-09-01
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat riktlinjer för skolelever med symptom. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-05-06
Frivilliga egentest för personal inom vård, omsorg och socialtjänst.

2020-04-23
Kommunledningen uppmanar fortsatt samtliga inom kommunens verksamheter:

 • Stanna hemma vid uppvisande av symtom på luftvägsinfektion som hosta, snuva, feber eller ont i halsen och minst 48 timmar efter tillfrisknande.
 • Arbeta på distans utifrån verksamhetens förutsättningar och behov.
 • Följ Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och råd.
 • Undvik resor till riskområden/områden med samhällsspridning både i tjänsten och privat.
 • Tänk på att vara källkritiska.
 • Verksamhetsansvariga ska följa händelseutvecklingen noggrant och kontinuerligt då informationen uppdateras hela tiden.
 • Verksamhetsansvariga ska se till att det finns goda förutsättningar för god handhygien inom verksamheterna.


 • Krisledningsnämnd
  Tanums kommun har den 31 mars aktiverat sin krisledningsnämnd för att vara beslutsför och förberedd inför eventuellt kommande situationer kopplade till Coronavirus och Covid-19. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Pandemiplan
  Tanums kommun har en uppdaterad pandemiplan och arbetar utifrån de rekommendationer från myndigheter som finns och har en god beredskap. Arbetet just nu är inriktat på att skydda våra mest utsatta grupper inom de kommunala verksamheterna. Sedan 11 mars råder besöksförbud på våra kommunala boenden. Vi tar inte emot besökande med symptom på luftvägssinfektion inom någon verksamhet.
 • Friska barn, elever och lärare ska vara i skolan
  Regeringen har beslutat att skolorna ska vara öppna. Tanums kommun följer myndigheternas rekommendationer och barn, elever och personal som är friska ska vara i skolan.

Övriga åtgärder

Med anledning av Coronaviruset och dess konsekvenser så samverkar Tanums kommun med grannkommuner, ansvariga myndigheter, näringslivet och frivilliga krafter. Varje vecka deltar kommunen i länsstyrelsens samverkanskonferenser.

Tanums kommun har vidtagit flera åtgärder till följd av det extraordinära läget, till exempel att:

 • bedriva vuxenutbildningen på distans
 • besök med restriktioner på vård- och omsorgsboenden
 • uppdatera pandemiplanen för att kunna prioritera personella resurser
 • stänga bibliotekslokalerna (servicen att låna böcker finns kvar med hjälp av hemleverans eller take away)
 • stänga fritidsgårdarnas lokaler, verksamheten ser över möjligheten till uteaktiviteter med begränsat antal deltagare
 • erbjuda hjälp till personer över 70 år samt riskgrupper, om de behöver isolera sig
 • genomföra samverkanskonferenser med det lokala näringslivet
 • ta fram råd och riktlinjer till anställda, elever och brukare
 • personalen arbetar på distans då arbetet så medger är en norm
 • de politiska mötena sker på distans som norm.

Dessutom så har en tjänsteman i beredskap (TiB) inrättats, som har i uppgift att ständigt följa utvecklingen och aktivera en krisorganisation om så skulle behövas.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Frågor om corona:

Ring 113 13

Vid symptom:

Ring 1177

Hjälp i vardagen för 70+

Kundcenter 0525-180 00

Samtalsstöd vid oro:

Personligt ombud i Fyrbodal:
Louise 072-212 74 02
Maria 072-212 74 58
Mattias 072-212 75 57

Äldrelinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 020-22 22 33

Föräldralinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 020-85 20 00

För barn och unga: BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 116 111
Chat hos BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen
Ring: 020-50 50 50

Mansjouren
Ring: 08-30 30 20

Självmordslinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 90101
Chat hos självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag Psykisk hälsa
Stödlista i kristid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

قائمة الدعم باللغة العربية
خط باللغة العربية ولغات أخرى حوا كورونا - منطقة فاسترا جوتالاند ها 0812368000

هاتف نسيم الكبار باللغة العربية. هاتف:077448090 (الثلاثاء - الخميس)

حفظ الدليل الإرشادي للأطفال والمراهقين والآباء بلغات مختلفة منها العربية. المكالمات مجانية ومجهولة. هاتف: 0200778820

(أيام الأسبوع من ساعة 15 18)