Gränsöverskridande samverkan

Nedan beskrivs ett urval samarbetsprojekt inom säkerhetsområdet.

Gränsstrategisk krishantering Sverige-Norge

Gränsstrategisk krishantering bedrivs som ett Interregprojekt med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Östfolds politidistrikt som projektansvariga. Från svensk sida deltar kommunerna i norra Bohuslän samt gränskommunerna i Dalsland och Värmland. Därutöver deltar polisyndigheter, intresseorganisationer med flera i projektet. Projektet syftar till att hitta former för samarbete över gränsen, såväl före, under som efter särskild händelse.

Räddningstjänstsamarbete i norra Bohuslän

Räddningstjänsterna i norra Bohuslän samverkar i frågor som rör räddningsverksamhet. Samverksan är praktiskt inriktad och rör bland annat stöd och hjälp vid insats.

Gränsrådet

Gränsrådet är en samarbetsorganisation för "blåljusverksamheterna" på båda sidor Riksgränsen. Med blåljusverksamheter menas polis, räddningstjänst och ambulans.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Säkerhetssamordnare

Daniel Kratz
0525-181 10

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede