Teknik i omsorgen lyftes fram

Hur Tanum använder surfplattor i verksamheten för unga funktionshindrade hörde till det som togs upp på en nationell konferens och mässa om teknik i vård och omsorg.

Tanums kommun är med i ett Fyrbodalprojekt som handlar om att utveckla arbetet med informations- och kommunikationsteknik med inriktning på barn och ungdomar med funktionshinder.

Det är en inriktning som väcker uppmärksamhet.

-Det är vanligare att ny teknik används inom äldreomsorgen än i verksamhet för unga personer, säger Frida Lundqvist, metodutvecklare och systemansvarig inom Tanums omsorgsförvaltning och en av talarna när nätverket bakom projektet bjöds in till Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa.

Frida Lundqvist. Foto: Per-Martin Juuso

-Det var intressant att ta del av det som görs i andra kommuner som börjat jobba med ny teknik i vård och omsorg, säger Frida Lundqvist. Foto: Per-Martin Juuso

Utöver fokus på barn och unga väcker också samarbetet i sig intresse. I nätverket ingår sex kommuner, Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst.

Nätverkets företrädare svarade tillsammans för ett timslångt seminarium i Kista. Åhörarna fick bland annat information om projektet, dess bakgrund och syfte, en rad exempel på hur det vardagliga arbetet ser ut och information om användbara appar.

-Utbudet är så enormt stort och vi märkte att det var tacksamt att tipsa om bra appar, säger Frida Lundqvist.

I Tanumsdelen av seminariet berättade hon om hur en ung, nyhetsintresserad man i daglig verksamhet blivit motiverad att lära sig använda surfplattan som ett verktyg för att kunna följa nyhetsflödet.

-Han har i uppgift att varje dag välja ut en nyhet. I slutet på veckan presenterar han valen för sina arbetskamrater som får rösta om ”veckans nyhet”. Sedan ska han mejla denna nyhet till Solstrålen, en tidning som görs inom verksamheten för funktionshindrade, berättar Frida Lundqvist.

Åhörarna fick också veta hur utbildningen av personalen lagts upp i Tanum och att utbildningen mötts av ett mycket positivt gensvar.

-Det är viktigt är att personal inte bara får en surfplatta i handen utan också kunskaper om hur den kan användas i konkreta arbetsuppgifter för att ge stöd till de personer som har insats i verksamheten, säger Lundqvist.

På plats i Kista var även företrädare för Tanums IT-avdelning. Det borgar enligt Lundqvist för ett gott samarbete när teknikanvändningen ska utvecklas vidare i verksamheterna.

- I Tanum tycker alla att det är spännande och positivt med ny teknik. Det är inte självklart i alla kommuner, är hennes erfarenhet.

Gruppbild från konferensen om välfärdsteknik

Fakta om projektet:

I projektet Välfärdsteknik med inriktning mot informations- och kommunikationsteknik samverkar Fyrbodals kommunalförbund, Högskolan Väst (Barn- och ungdomsvetenskap) samt kommunerna Tanum, Munkedal, Orust, Uddevalla, Mellerud och Vänersborg.

Syftet med utvecklingsprojektet är att genom särskilda samordnare stödja och utveckla personalens kunskap och arbete med välfärdsteknik för personer med funktionsnedsättningar, upp till 30 års ålder. Nätverket bakom projektet var en av de medverkande i Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa, en konferens och mässa om ny teknik i kommunal vård och omsorg i Kista 24-25 januari.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede