Naturstigen är till för alla

Informationstavlor

Texten på informationstavlan berättar om nyanlagda Naturstigen och Aktivitetsleden och om den gamla Tassemarksstigen.

Margareta Joelsson ville kunna promenera med sin rullstolsburne man från Hedegården och ut i naturen. Nu har hennes medborgarförslag förverkligats i form av en lättillgänglig stig vid Höjden i Tanumshede.

-Så snyggt och bra det blivit! Tack för det!, säger en glad Margareta Joelsson när hon och hennes man Jan träffar fastighetsavdelningens Lena Westersund och Daniel Monus, två av dem som sett till att stigen kommit till stånd.

-Fantastiskt roligt att få arbeta med ett förslag som Margaretas. Att göra leder och platser tillgängliga för funktionshindrade är något vi brinner för och vill göra överallt där det är möjligt, säger Daniel Monus.

Fågelholk

En av flera nyuppsatta fågelholkar som väntar på att bli bebodda.

Utsikt över dalen

Stigen utgår från översta delen av parkeringen vid Futura. Efter ett par hundra meters promenad, på en stig med väl packad utfyllnad och en spång över ett blött parti, nås en utsiktspunkt med vidsträckt vy över Rylandsdalen. På det rejält tilltagna trädäcket finns ett bord med fasta bänkar, med öppningar som gör det möjligt köra en rullstol intill bordet.

Träbänk

På utsiktsplatsen, med vy ut över Rylandsdalen, finns ett 30 kvadratmeter stort trädäck med bord och bänkar där det går att komma intill med en rullstol. Jan och Margareta Joelsson har den här dagen gått hit tillsammans med Daniel Monus och Lena Westersund.

Fler bänkar och bord längs stigen ger valmöjligheter för den som vill vila en stund eller ta en fika.
Margareta Joelsson skrev medborgarförslaget utifrån rörelsehindrades behov.

-Jan är gammal bonde och jägare. Jag vet hur bra han mår av att vistas i naturen och även jag trivs utomhus. När jag promenerat med honom har jag sett många med rullstolar och rollatorer på gatorna i Tanumshede men många kommer ju, som vi, från landsbygden och vill gärna komma bort från asfalt och biltrafik.

Både hon och kommunens företrädare hoppas att stigen blir väl använd av alla, till exempel barnfamiljer, skolelever och de som arbetar i området.

Margareta Joelsson vet hur roligt barn har i naturen. Som lärare på Tanumskolans lågstadium tog hon gärna med eleverna ut i skogen.

Margareta Joelsson

-Så bra det blivit! Margareta Joelsson är mycket nöjd med den nya stigen för rörelsehindrade och hoppas, som kommunen, att den ska nyttjas även av småbarnsföräldrar och många andra.

Uppskattning

Daniel Monus har redan hört många uppskattande ord:
-Tanumshedeborna tycker det är roligt att det händer något här och inte bara i kustsamhällena.

Margareta Joelsson lämnade medborgarförslaget för halvtannat år sedan och blev mycket glad när hon av Lena Westersund, arbetsledare på fastighetsavdelningen, fick veta att tekniska nämnden sagt ja till förslaget. 100 000 kronor anslogs till arbetet.

Daniel Monus och Tom Törnblad i yttre miljö-gruppen började rekognosera efter lämplig dragning och fastnade för denna bit av gamla Tassemarksleden.

-Vi ville inte bara bygga en led i skogen utan även erbjuda en upplevelse och här finns ju utsikten, förklarar Monus.
Tillsammans byggde de båda den 24 meter långa spången. Fjällbacka Gräv anlitades för gräv- och fyllnadsarbeten och Rabbalshede Bygg gjorde däcket på utsiktsplatsen.

Spången

En 24 meter lång spång underlättar promenaden för Margareta och Jan Joelsson. Lena Westersund och Daniel Monus från fastighetsavdelningen grupp för yttre miljö är två av dem som arbetat med projektet.

Röjde för bättre vy

Fastighetsavdelningens Roger Andersson röjde i skogen för att förbättra utsikten och kommunens mark- och exploateringsavdelning har passat på att snygga upp i ett område nära leden och parkeringen.

Stigens start är markerad med en informationstavla och en portal i trä, där det så småningom kommer att hänga en namnskylt. ”Jan och Metas stig” är förslaget.
Margareta Joelsson har redan tagit med sin man på flera promenader på den nya stigen och ser fram emot våren:

-Tänk så fint det blir när det lövas!

Kanske är det då även liv i de nya fågelholkarna, gjorda av byggelever på Futura. En hackspett bor redan i området. En trumvirvel då och då är som en liten fanfar för den nya stigen.

Fakta om leder:

Den 210 meter långa Naturstigen är en del av Tassemarksstigen. Den är 2,7 km lång och går nu (på grund av byggprojekt) mellan Rylandsvägen och Tanums Ridklubb (Stall Heane), förbi utsiktsplatser och bronsåldersrösen. Planer finns på upprustning av bland annat spänger, vindskydd och grillplats. På Höjden finns också sedan i somras den 2,9 km långa Aktivitetsleden, särskilt anlagd med tanke på mountainbikecyklister och terränglöpare.