Caféet där alla vill jobba

Kristina och Veronica på Margits Café

Kristina och Veronica på Margits Café

Mmm, det luktar nybryggt kaffe och redan är flera kunder på plats. På Margits Café i kommunhuset serveras det goda smörgåsar och mjuka kakor till kaffet.

Kristina och Veronica är två glada tjejer som jobbar i caféet regelbundet. De går på ett veckoschema där ansvaret för arbetsuppgifterna skiftar mellan dagarna. En dag är man ansvarig för att torka bord och ta hand om disken och en annan dag stå i kassan och tömma komposten. Som trygghet finns alltid en personal med.

- Det är jätteroligt att jobba här, säger Veronica. Alla arbetsuppgifter är lika roliga och jag känner alla som jobbar här i huset.

På morgonen görs mackor, det bryggs kaffe som dukas upp tillsammans med te, bullar och kakor. Nästan varje dag ska beställningar av fika till olika möten förberedas.

De mjuka kakorna bakas på Bakfickan, som är den dagliga verksamhetens lokal. Där har alla brukare en uppgift och delaktighet i caféet, som gör att det kan drivas på detta sätt. Arbetsuppgiften att jobba på plats i caféet är den bästa och mycket uppskattad.

- Jag arbetar här fem dagar i veckan. Det är ett av mina två arbeten, berättar Veronica. Jag jobbar också i en Second Hand-affär fem dagar i veckan, dessutom rycker jag in som timvikarie på Bakfickan när det behövs.

Öppettider
Öppettiderna är förmiddag och eftermiddagar, ca 44 veckor om året. Caféet drivs inte i vinstsyfte utan har självkostnadspriser. Caféet serverar kravodlat och ekologiskt i möjligaste mån, ex kaffe, grönsaker, pålägg, socker och ingredienser i bakverk.

Bakgrund
Margits Café har funnits sedan kommunhuset byggdes 1991. Dåvarande chefen för handikappomsorgen och en av brukarna, Margit, startade caféet. Syftet var att ge brukarna i den dagliga verksamheten en bra, social och meningsfull arbetsplats. Caféet serverar kommunhusets personal, politiker och mötesdeltagare.