Lokala livsmedel efterfrågas

Lokal mat på menyn för skolbarn och äldre i Tanums kommun kan bli verklighet senare i år. Kommunen pejlar intresset hos producenter och är i startgroparna för att gå ut med en upphandling.

-Det vore roligt att kunna handla lokalt, tycker kostchef Agneta Kullberg och kökschef Linda Hermansson.

Linda Hermansson, kökschef, och Agneta Kullberg, kostchef.Förstora bilden

Kökschef Linda Hermansson och kostchef Agneta Kullberg har märkt att kommunens planer på lokal upphandling av livsmedel möter stort intresse och en nyfikenhet från producenter. Kanske kan exempelvis honung, rotfrukter och potatis köpas in lokalt framöver.

-Det är jättebra att kommunen öppnar för möjligheter att köpa in lokalt, säger Hans-Ola Olsson, ordförande i Kommungruppen LRF Tanum.

Vilka livsmedel som kan erbjudas och kommunens önskemål vid inköp är sådant som ska ventileras på en träff 18 mars.

-Vi behöver diskutera vilka behov som finns i fråga om bland annat typ och storlekar på förpackningar, hur man löser leveranser och krav på framförhållning, säger Sandra Morin, upphandlare hos kommunen.

-Det kan finnas olika önskemål hos olika kök. Ibland kan en leverantörs resurser passa ett mindre kök, ibland ett större.

GrönsakerFörstora bilden

Närproducerat i framtiden?

Samma krav

Kvalitetskraven är de samma som de som gäller i den stora upphandling av livsmedel som gjorts av Tanum och sju andra kommuner. Nytt i senaste upphandlingen är att den ger varje kommun möjlighet att komplettera med lokala inköp.

Tanums kök är av olika storlek och finns runtom i kommunen. Det är exempelvis små kök i förskolor och stora kök där det tillagas både skolluncher och måltider inom äldreomsorgen.

Lokala producenter kan ges möjligheter att leverera enbart till vissa kök. Längden på avtalen kan också variera, av hänsyn till sådant som skördens omfattning. Kommunens huvudleverantör är beredd att täcka upp när de lokala råvarorna tryter.

-Men även om vi inte kan få lokala leveranser året om är det bra att kunna få dem så lång tid som möjligt, säger Linda Hermansson.

Priset på det närproducerade har sin betydelse.

-Det får vara på en rimlig nivå. Vi har inga extramedel till dessa inköp, säger Agneta Kullberg.

Budgeten har dock sedan länge gjort det möjligt att ta hänsyn till mer än prislappen, för att kunna köpa ekologisk och Kravmärkt.

Att få tillräckligt stora kvantiteter är en av utmaningarna vid köp av närproducerat. En annan är en bra logistik, sett till såväl kostnader som tidsåtgång och miljöhänsyn.

Hans-Ola Olsson, LRF-ordförande i TanumFörstora bilden

Hans-Ola Olsson, LRF-ordförande i
Tanum och aktiv i familjejordbruket
på Säm i Tanum,  välkomnar allt
som bidrar till att matvaror och
människorna som producerar dem
blir mindre anonyma.

Önskar central

-Drömmen vore om alla kunde leverera till en central och att det därifrån kunde köras ut varor till de olika köken, säger Hans-Ola Olsson.

Det är en lösning som även kökens företrädare vill se på sikt.

Hans-Ola Olsson hoppas det finns företagare som tar vara på de möjligheter som kommunen nu erbjuder. Han konstaterar att allmänhetens efterfrågan av närproducerat ökar.

-Det är bra att kommunen går i samma riktning.

För lantbrukare kan det ge anledning att satsa mer på bearbetade produkter.

-Hittills har inriktningen främst varit på råvaror i den här bygden, säger Hans-Ola Olsson.

Fakta: Process sedan 2017

2017: Uppstartsmöte för företrädare för lokala matvaruproducenter och kommunerna Tanum och Strömstad.

2018: Mässa i Dingle där lokala producenter visade upp sina produkter för inköpare och politiker från Fyrbodalskommuner.

Ny livsmedelsupphandling för kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Denna upphandling, som träder i kraft i maj i år, säkrar kommunernas livsmedelsbehov men ger även enskilda kommuner möjlighet att göra direktupphandlingar lokalt av mindre mängder livsmedel.

18 mars 2019: Tanums kommun bjuder in till en träff med alla som är intresserade av att få mer information för att kunna teckna avtal och leverera livsmedel.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede