Eva - kommunens hälsoutvecklare

Eva Lindskog Johansson

-Att jobba med hälsofrågor är viktigt för
kommunen som attraktiv arbetsgivare, säger Eva
Lindskog Johansson, som brinner för sin uppgift
som hälsoutvecklare.

Tanums hälsoutvecklare är inriktad på det friska. Allt det som bidrar till hälsa ska få goda chanser att utvecklas.

-Det du fokuserar på fylls du av. När vi fokuserar på det väl fungerande, det som får oss att må bra och verksamhet att fungera väl, så får vi mer av det, säger Eva Lindskog Johansson.

Hon är hälsoutvecklare i Tanum, en ovanlig tjänst i en kommun av Tanums storlek.

-Fokus på hälsan innebär inte att ignorera problemen, men att öka balansen genom att också jobba med framgångsfaktorer. Det ger energi och kunskap åt det håll man önskar en rörelse, säger hon.

Möteskultur

Hennes uppdrag är inriktat på att stärka de ”friskfaktorer” som gör att det stora flertalet är friska och närvarande på sina arbetsplatser. Att identifiera dessa faktorer och medvetet jobba för att bevara och utveckla dem är kärnan i ett hälsofrämjande arbete.

Stor vikt läggs på arbete nära verksamheterna. Klart samband ses mellan personalens välbefinnande och en väl fungerande verksamhet.

En bra möteskultur är en viktig friskfaktor. Dialog och delaktighet föder goda relationer och engagemang, av betydelse både internt och i kontakterna utåt.

-Meningsfulla möten bidrar till hälsa. Avsaknad av bra forum kan leda till frustration och oro, säger Lindskog Johansson.

Formen för mötet har också betydelse. Att till exempel förlägga delar av möten till reflektion under en promenad i friska luften kan bidra till såväl hälsa som nya tankar och idéer.

Hälsoinspiratörer

Som hälsoutvecklarens förlängda arm i personalgrupperna fungerar ett 70-tal hälsoinspiratörer – undersköterskor, lärare och andra med intresse för hälsofrågor och rollen som inspiratör.

De får två dagars grundutbildning och återkommande halvdagsutbildningar. Deras insatser i personalgrupperna kan handla om allt från att lansera nyttiga fikaalternativ till att ta initiativ till aktiviteter som stärker gemenskapen. De kan medverka till hälsorelaterade inslag på arbetsplatsträffar och planeringsdagar.

Korta filmer, på teman som kost och träning, har blivit ett uppskattat sätt att få igång samtal.

Inspiratörerna ska inte komma med pekpinnar.

-De är inga inspektörer. Hur man vill leva är alltid individens val och det ska vi respektera. Det handlar om att inspirera till hälsosamma levnadsvanor, säger Eva Lindskog Johansson.

Hon framhåller att arbete med hälsa måste vara långsiktigt.

-Det finns inga quick fix. Det är systematiskt arbete över tid som gäller.

Vid havet

Sin egen hälsa främjar hon genom att aktivt välja sådant som ger henne energi. Dit hör olika träningsformer som yoga, löpning och dans, att lyssna på musik och sjunga i friskvårdskören. Att regelbundet få träffa nära och kära är mycket viktigt, men också att ibland vara ensam.

-Och att kunna vara vid havet är ett skäl till att jag nu väljer att bygga hus och flytta till Heestrand, berättar Eva Lindskog Johansson.

Fakta om hälsoarbetet

En utgångspunkt för hälsoarbetet är att medarbetares hälsa påverkas av många faktorer, både organisatoriska och individuella. Arbetet sker på olika nivåer:

1. Strategiskt för hela den kommunala organisationen. Exempel är styrdokument som tydligt uttrycker värdet av hälsofrämjande arbetsmiljö och att hälsofrågor ingår i kommunens ledarutveckling och ledarstöd.

2. Gruppnivå. Exempel är arbete med möteskulturen.

3. Individnivå. Exempel på vad som erbjuds enskilda medarbetare är:

*Friskvårdsbidrag.

*Motionskort. Premier och vinstchanser till den som fyller kortet med motion minst 30 minuter per dag.

*Personalstödsprogram för krissituationer.

*Medarbetarsamtal med hälsan som ett inslag.

*Friskvårdskören Receptfritt. Välkomnar alla anställda och även kommunens pensionärer. Ledare från kommunala musikskolan.

*Livskraft. Hälsoutvecklaren samlar grupper till tio träffar där friskfaktorer som bra kost, sömn, rörelse och social tillhörighet tas upp. Fokus på att stärka deltagarnas självbild så att egna resurser och framsteg blir synliga.Förutom hälsofrämjande arbete sker ett sedan länge etablerat och delvis lagfäst arbete mot ohälsa. Det handlar om att förebygga sjukdom och olyckor men även om rehabilitering.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede