Elev efterträdde sin flyglärare

Sedan ett halvår tillbaka är det en ny pilot som rattar kommunägda Fjällbacka flygfält. Lars Alsterqvist har tagit över efter sin gamla flyglärare Roland Broberg, Grebbestadsbon som anlade flygfältet.

-Kanonbra, säger Alsterqvist om erfarenheterna från första halvåret som flygplatschef.

Roland Broberg och Lars Alsterqvist

-Bara gräsfröna kostade 18 000 kronor. Roland Broberg, till vänster, är den som anlagt flygfältet på Lilla Anrås. Nu svarar Lars Alsterqvist för driften av numera kommunägda Fjällbacka flygfält.

Övergången är mjuk. Alsterqvist och Broberg har en deal som bland annat innebär att Roland Broberg bistår med kontroll av banan och passning av telefonen. Alla som vill använda flygfältet måste varsko i förväg.

-Det dröjer nog innan folk slutar ringa till mig, säger han.

Roland och Lars tittar på minnen från reklamflygningFörstora bilden

Pärmen rymmer minnen från
reklamflygningen, länge en viktig
del av Roland Brobergs verksamhet.
Lars Alsterqvist, till höger, var en
av de anställda som hjälpte till
med dessa och andra uppdrag.

Reklamflyg

Roland Broberg var den som byggde upp flygfältet. Det var i mitten av 80-talet och han ville slippa pendla till Näsingefältet för lektionerna med sina elever.

Flygfältet på Lilla Anrås norr om Fjällbacka blev också basen för hans övriga flygverksamhet, inte minst reklamflygning. Lars Alsterqvist var en av de anställda som flög reklamsläp och andra uppdrag.

Efter ett uppehåll, innan barnen blev ”flygfärdiga”, ägnar Väjernbon och fartygskonstruktören Alsterqvist nu åter en stor del av fritiden åt flygningen - och Fjällbacka flygfält.

Klippningen av gräsfältet hör till det som tar sin tid.

-Fem hektar är ingen liten gräsmatta, konstaterar Roland Broberg.

Roland Broberg i lokalenFörstora bilden

Roland Broberg i flygfältets klubb-
stuga. Där kan flygande gäster
planera sin fortsatta färd eller låna

cyklar för att ta sig runt i omgiv-
ningen. Flygfältet är uppskattat. På
tavlan
står det ”Supertrevligt att
landa hos er”, ett av många posi-
tiva omdömen.

Passion

För både den avgångne och den nye flygplatschefen är passionen för flygningen grunden för ett arbete som är till nytta och glädje för många.

Tanums kommun ser flygfältet som en viktig resurs för näringslivet, inte minst besöksnäringen, en bedömning som bekräftas av Broberg och Alsterqvist.

Antalet gästande plan har ökat på senare år. En del besökare är på affärsresor men oftast är de flygburna turister och från utlandet. Tyskar, engelsmän och norrmän är dominerande nationaliteter. Läget nära golfbana och orter som Grebbestad och Fjällbacka är uppskattat.

-Det är inga rikemän utan vanliga Svensson med intresse för flyg som kommer hit, berättar Broberg.

SM i radiostyrd modellflygning, som hållits på fältet i tre år, lockar många. Flygfältet används även för bland annat träning i modellflygning och drönarflygning.

Roland BrobergFörstora bilden

Roland Broberg har ägt nio flygplan,
bland annat franska Robin, på
bilden. Det var älsklingsplanet
efter-
som det var godkänt för avancerad
flygning. Konstflyg lärde han sig när

han var flyginstruktör på Säve.

150 elever

Nye flygplatschefen var en av de första eleverna i Roland Brobergs flygskola. Den öppnade han efter att ha kompletterat flygcertifikaten från Sverige och USA med en flyglärarutbildning. Av hans totalt cirka 150 elever har många fortsatt och blivit professionella piloter i stora bolag.

För Alsterqvists del började flygaräventyret när han var 21 år och råkade bli bjuden på en kort flygtur. Den gav en kick som satte igång en längtan att lära sig flyga.

-Det verkade vara något som legat och vilat i mig.

Han fick tips om Roland Broberg och tog kontakt direkt. I december 1982 fick han första lektionen.

Lars Alsterqvist och Roland BrobergFörstora bilden

RB Flyg, namnet på Roland Bro-
bergs flygföretag, finns kvar på
hangarens gavel och han är själv
ofta på
plats som ett stöd för efter-
trädaren som flygplatschef, Lars
Alsterqvist, till
vänster.

Lång företagargärning

Sedan dess delar de båda många minnen, till exempel av ögonblicket när läraren ansåg eleven mogen att flyga på egen hand och den gång när Alsterqvist tvingats nödlanda efter problem med bränslepumpen men kunde berätta att enda skadan var sveda efter brännässlorna han hamnat i.

Vid årsskiftet satte Roland Broberg punkt för bortemot 60 år som egenföretagare i kommunen, i branscher som järnhandel, postorder, båtförsäljning, försäkring och flygverksamhet.

Cessnan, nionde flygplanet i egen ägo, hör till det som han överlåtit till Alsterqvist men han kan fortsatt nyttja planet. Certifikatet är intakt.

-Doktorn bestämmer hur länge jag kan flyga. Än har det inte varit några större anmärkningar, säger Broberg, 80 år nästa år.

Flygfältsfakta:

1986 började Roland Broberg arrendera privatägda marken på Lilla Anrås för flygfältsverksamhet.

1995 köptes mark och anläggning av Tanums kommun.

Lars Alsterqvist, Fjällbacka FBO, är sedan 1 januari 2016 ny arrendator och ansvarig för verksamheten.

Avtalet löper i fem år, med möjligheter till förlängning.

Arrendet är 36 000 kr och kommunens ersättning för flygfältstjänsterna 170 000 kr per år.

Varje år cirka 300 starter och 300 landningar, med flygplan och helikoptrar, på den 800 meter långa banan.

Beteckningen på det enskilda flygfältet är ESTF (står för Europa, Sverige, Tanum och Fjällbacka).