Personuppgiftsombud

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för personregister/-bearbetningar inom den egna verksamheten.

Personuppgiftsansvarig kan välja att utse personuppgiftsombud med uppdrag att bl a förteckna personuppgiftsbehandlingar samt i övrigt granska att personregister och personuppgifts- behandlingar ej strider mot personuppgiftslagen. Personuppgiftsombudets roll kan därmed liknas vid en revisor.

Samtliga nämnder samt Tanums Bostäder AB har utsett Kaj Laerum, IntegrIT, som externt personuppgiftsombud.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede