Ordning för inkallande av ersättare

Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige bestämma i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra.

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2018, § 175, att följande ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för de val av nämnder och styrelser för kommande mandatperiod som fattas av kommunfullmäktige.

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp:

Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning:

Moderaterna (M)

L, C, KD, S, SD

Centerpartiet (C)

M, L, KD, S, MP, V, SD

Liberalerna (L)

M, C, KD, S, MP

Kristdemokraterna (KD)

M, C, L, S, MP, SD, V

Socialdemokraterna (S)

V, MP, C, M, L

Miljöpartiet (MP)

V, S, C, L, M, KD

Vänsterpartiet (V)

MP, S, C, L, M, KD, SD

Sverigedemokraterna (SD)

KD, M, MP, L, S, V, C


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede