Tillgänglighetsredogörelse för tanum.se

Tanums kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur tanum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tanum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längre ned på sidan eller mejla till webbredaktion@tanum.se. Vi försöker svara skyndsamt, normalt inom 2-5 arbetsdagar. Du kan också kontakta oss via telefon 0525-180 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och meddela det. Du når DIGG via e-post info@digg.se eller telefon 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Alla sidor har rubriker och dessa presenteras oftast i korrekt ordning, men på vissa ställen finns överskrifter som borde presenteras som riktiga rubriker.
  • Alla filmer är inte textade och finns inte i alternativa format.
  • Vissa formulär har inmatningsfält som inte är korrekt kodade.
  • Tabeller kan sakna korrekta tabellbeskrivningar och tabellrubriker.

Oskäligt betungande anpassning

Tanums kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Kommunfullmäktiges sammanträden som direktsänds och publiceras i efterhand på tanum.se är inte textade. Vi publicerar protokoll från sammanträdena på vår webbplats i efterhand.

Tanums kommun arbetar med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat redaktionella problemen till den 30 juni 2024. Flera problem är kopplade till vår plattform, där har vi en dialog med vår leverantör och kommer hävda oskäligt betungande anpassning under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

Tanums kommun har gjort en granskning tillsammans med specialister från Consid AB av tanum.se.

  • Senaste granskningen gjordes den 16 september 2020.
  • Webbplatsen publicerades första gången 2005.
  • Senaste uppdateringen av redogörelsen gjordes den 4 juli 2023.

KontaktformulärÄrende
Ärende

Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede