Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder steg 2, 15 juli

Exempelbild

Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras den 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

Den 1 juli gjordes en rad anpassningar av restriktionerna som finns för att förhindra spridningen av covid-19, och sedan dess har antalet smittade personer och vårdade för covid-19 fortsatt att minska. Antalet personer som vaccinerat sig fortsätter också att stiga. Folkhälsomyndighetens sammantagna bedömning är därför att det från och med den 15 juli är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna i enlighet med det förslag för nivå 2 som tidigare presenterats.Tillägg till tidigare nyhet om anpassningar av smittskyddsåtgärder per den 1 juli.

 

Privatpersoner från och med den 15 juli

 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.

Verksamheter nivå 2 från och med den 15 juli

 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.
 • Regler för åkattraktioner tas bort.
 • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.
 • Regler för åkattraktioner tas bort.
 • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

Läs mer om restriktioner och covid-19