Visste du att Tanums befolkning en gång var 23 000?

I år fyller Tanums kommun 50 år och i början på veckan kom befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån. Vi är nu 12 912 invånare i Tanums kommun, en ökning med 71 personer under 2020. De senaste 20 åren har Tanums befolkning ökat med nästan 1 000 personer.

Hela befolkningsökningen sedan år 2000 beror på att det flyttar in fler personer till Tanums kommun än vad det flyttar från kommunen. Varje år flyttar det mellan 700 och 800 personer till Tanum. Varje år föds det däremot färre personer än vad som avlider. Under 2020 såg 102 bebisar dagens ljus i Tanum.

Under 1700- och 1800-talet ökade befolkningen kraftigt i det område som idag är Tanums kommun. År 1880 uppgick invånarantalet till cirka 23 000 invånare.

Under en stor del av 1900-talet minskade invånarantalet successivt. År 1950 var invånarantalet 14 334 personer. Vid kommunsammanslagningen 1971 hade invånarantalet sjunkit ytterligare till 10 823 invånare.

Men så vände befolkningsutvecklingen uppåt i början av 1970-talet, 1975 var året då invånarantalet för första gången på länge översteg 11 000 invånare. Sedan dröjde det 15 år innan Tanums befolkning översteg 12 000 invånare. År 1990 var invånarantalet 12 068.

Blir år 2021 det år då befolkningen för första gången sedan mitten på 1950-talet överstiger 13 000 invånare?