Vilka platser i Tanums kommun upplever du mindre trygga/otrygga?

I vår webbenkät har du möjlighet att tala om var i kommunen du känner dig mindre trygg/otrygg och på vilket sätt. Hur skulle du vilja ha det? Med hjälp av svaren på de 10 frågorna i enkäten får vi en tydligare bild av vilka prioriteringar vi ska göra i trygghetsarbetet i kommunen.

Här kommer du till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enkäten är helt anonym och inte personuppgifter sparas.

Enkäten är en del av det systematiska trygghetsarbetet vi bedriver i Tanum kommun och svaren kommer ses över kontinuerligt.

Har ni synpunkter eller frågor, kontakta Tanums kommuns kundcenter, 0525-180 00 eller kommun@tanum.se