Vi har valt att köpa el märkt med Bra Miljöval!

Exempelbild

Tanums kommun, Tanums Hamnar och Tanums Bostäder har alla tre valt att köpa el märkt med Bra Miljöval. Förnybar el kan till exempel komma från vattenkraft, vindkraft, solenergi, förbränning av biomassa eller biogas. Men för att få märkningen ”Bra Miljöval” finns ytterligare krav på elleverantörerna.

Till exempel måste vattenkraftverken se till att vattendraget aldrig torrläggs och att vattenflödet aldrig understiger minimiflödet för det specifika vattendraget. För vindkraftverk krävs det bland annat att verken inte får vara placerade i särskilt skyddsvärda och känsliga områden.

Genom att välja Bra Miljöval använder vi el från förnybara källor som uppfyller tuffa miljökrav. Samtidigt avsätts pengar till miljöförbättrande åtgärder och energieffektiviseringsprojekt.

All el märkt med Bra miljöval är dessutom EPD-märkt, en slags miljövarudeklaration. Det innebär att kommunen får en tydlig bild över elens miljöpåverkan. För varje såld kilowattimme som märkts med Bra Miljöval avsätter vi pengar till Naturskyddsföreningens fonder Miljöfonden eller Energieffektiviseringsfonden.

Vill du läsa mer om vad märkningen innebär? https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el