Vi har fantastisk personal inom äldreomsorgen

Nya avdelningschefen för kommunens särskilda boenden, Helene Hellström, har nyligen fått ta del av resultat från Socialstyrelsens nationella kvalitetsmätning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Där framkommer det att de personer som bor på särskilt boende känner förtroende för personalen och är nöjda med det bemötande de får.

-Det är ett fantastiskt resultat och verkligen roligt att våra medarbetare kan se resultatet av sitt goda bemötande som bygger på hög kompetens. Som helt ny avdelningschef kan jag ju verkligen inte ta åt mig av äran men ser fram emot att arbeta med så kompetenta medarbetare, säger Helene.

98 procent uppger att de känner förtroende för personalen, det är femte bäst i Sverige. 96 procent är nöjda med personalens bemötande.

Också inom hemtjänsten upplevs personalen som förtroendeingivande och med ett gott bemötande. 97 procent uppger att de känner förtroende för personalen, det är bland de tjugo bästa i Sverige. 97 procent är nöjda med personalens bemötande. Inom kommunens hemtjänst används en särskild arbetsmodell där kontaktmannaskapet och personalkontinuiteten står i centrum. Den enskilda omsorgstagaren ska känna sig trygg med sin kontaktperson och enkelt kunna komma i kontakt med hen. Och kontaktpersonen har i sitt uppdrag ett särskilt ansvar för att lyfta fram det som är viktigt hos just de egna omsorgstagarna, så att verksamheten i stort kan ta hänsyn till detta. Avdelningschef för hemtjänsten, Åsa Engedotter, har varit med från början i arbetet med hemtjänstens arbetsmodell och ser nu att det långsiktiga arbetet ger goda resultat.

-Här ser vi vikten av att ha en nära och personlig relation till de vi hjälper. Vår personal har verkligen lyckats med att trygga våra omsorgstagare i deras hem. Vi vill utveckla arbetssättet vidare! berättar Åsa.

Undersökningen genomfördes under våren 2020, mitt under den tidsperiod när verksamheten gjorde stora anpassningar på grund av den pågående pandemin.