Vecka 8: Smittsituation och påverkan i kommunens verksamheter

Exempelbild

Här presenterar vi en veckovis lägesbild om smittsituation och påverkan i kommunala verksamheter mot bakgrund av pandemin.

Kommunal verksamhet:

  • Äldreomsorgen i kommunen har just nu ingen bekräftad smitta bland brukare. Ca tio medarbetare sjukskrivna med bekräftad covid-19.
  • Smittspårning* har skett på Hogane förskola i Svenneby, Hamburgsundskolan, Fjällbacka skola, Tanumskolan och Futura i Tanumshede under vecka 7. Smittspårning genomfördes då totalt sex personer med bekräftad covid-19 vistats i dessa enheters lokaler.
  • Samtliga högstadieelever har fortsatt delvis fjärr- och distansundervisning i syfte att förebygga smittspridning till och med den 7 mars, därefter växelvis distansundervisning till den 28 mars.
  • Inom räddningstjänsten har man enstaka sjukskrivna medarbetare med bekräftad covid19. All utbildningsverksamhet och tillsynsverksamhet är inställd mars månad ut.
  • Övriga verksamheter ingen påverkan.

Vaccination:

  • Vård- och omsorgstagare inom särskilt boende och de med hemsjukvård i kombination med hemtjänst har nu fått både dos 1 och dos 2 så vaccinering av personer inom fas 1 är därmed klar.
  • Vaccination av kommunal vård- och omsorgspersonal pågår och beräknas vara klar under veckan (vecka 8).

Smittspårning*

När en person får ett positivt provsvar för covid-19 genomförs en så kallad smittspårning. Det är Smittskydd Västra Götalandsregionen (VGR) som sköter smittspårningen. Smittskydd VGR bedömer vilka personer som kan ha riskerat blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem och eventuella åtgärder som behöver vidtas.