Växelvård och all dagverksamhet inom omsorgen är stoppad

Exempelbild

Från den 15 december till 18 januari är växelvård och samtlig dagverksamhet inom omsorgen tillfälligt stoppad, detta för att värna riskgrupperna, minska smittspridning och frigöra personal under pågående pandemi samt ökad smittspridning i vårt område.

Växelvård

Den växelvård som tidigare erbjudits har nu stoppats. Växelvård är en form av korttidsvård, utformad för den som bor hemma och av olika anledningar behöver perioder av förändring i vardagen. På grund av ökad smittspridning i samhället har krisledningsnämnden tagit beslut om tillfälligt att stoppa verksamheten.

Dagverksamhet

Tidigare har dagverksamheten för fysiskt sjukia haft uppehåll och nu minskar också kommunen dagverksamheten för demenssjuka. Dagverksamhet är en verksamhet dit man kommer för att träffa andra och delta i olika aktiviteter eller bara få sällskap dagtid.