Vattentjänstplanen antagen

Övre Bolsjön, Grebbestads skärgård och dricksvatten från Tanums vattenverk.

Tanums kommunfullmäktige antog den 24 juni en vattentjänstplan som beskriver kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Allmänna vattentjänster innebär dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

I vattentjänstplanen ingår bland annat utbyggnadsplanen för kommunalt vatten och avlopp, samt en skyfallsplan för allmänna anläggningar (vattenverk, pumpstationer och liknande).

Vattentjänstplanen är en bra utgångspunkt om du vill veta mer om kommunalt och enskilt vatten och avlopp i kommunen i stort, eller är intresserad av utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

En rad ändringar i lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft 2022/2023 och en av ändringarna var att varje kommun ska ha en vattentjänstplan.