Västtrafiks nyheter i Närtrafik

Från den 11 december inför Västtrafik förbättringar i Närtrafik. Närtrafik är kollektivtrafik för dig som vill åka mellan landsbygd och tätort, exempelvis om det inte går bussar där du bor. Du ringer Västtrafik för att beställa din resa.

Nyheterna, som gäller från 11 december, innebär:

Du beställer trafiken på 0771-91 90 90 och öppettiderna är måndag-fredag klockan 6-22, helg klockan 8-22.

Så reser du med Västtrafiks Närtrafik:

Västtrafiks kundservice når du på 0771-41 43 00.