Vårterminen inleds med fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9.

Exempelbild

För att minska och förebygga smittspridning har kommunen beslutat att vårterminen inleds med fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever inom årskurs 7-9 på Tanumskolan och Hamburgsundskolan. För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever på grundsärskolan gäller undervisning på plats som vanligt.

Med anledning av det försämrade smittoläget i länet och kommunen samt situationen inom vården rekommenderar smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen att vårterminen inleds med 2 veckors fjärr- och distansundervisning för kommunens högstadieelever. Under fredagen den 8 januari tog regeringen beslut om att möjliggöra för kommunerna att införa fjärr- och distansundervisning från och med måndag den 11 januari.

Tanums kommun har idag beslutat att inleda vårterminen med fjärr- och distansundervisning. Åtgärden ska ses som förebyggande och avser att minska trängsel på skolenheterna och i kollektivtrafiken. Det innebär att när vårterminen startar den 11 januari så gäller fjärr- och distansundervisning för alla grundskoleelever i årskurs 7-9.

Beslut gäller till och med 24 januari

Kommunen kommer att göra ett nytt ställningstagande innan beslutsperioden löper ut för besked om undervisning för högstadieskolorna. Under perioden kan viss undervisning komma att genomföras i lokalerna, men då fjärr-och distansundervisning som helhet bedrivs undviks ändå att trängsel uppstår.

Mer information via Unikum

Alla vårdnadshavare och elever får under fredag eftermiddag information via Unikum och Google Classroom om hur till exempel fjärr- och distansundervisningen ska gå till, hur man får tag i sin Ipad och hur man anmäler behov av skollunch. Måndag den 11 januari finns personal på plats för att ta emot eventuella elever som inte nåtts av informationen.

För skolfrågor kontakta:
Ulrika Björnberg, skolchef
0525-186 24

För frågor angående taget beslut kontakta:
Liselotte Fröjd, krisledningsnämndens ordförande
0525-181 05

För frågor om smittspridning kontakta:
Smittskyddet Västra Götaland,
smittskydd@vgregion.se