Var ska jag lägga trädgårdsavfallet?

Trädgårdsavfall som gräsklipp, blommor och klipp från buskar kan du antingen kompostera på din tomt eller lämna till återvinningscentralen (Tyft eller Hamburgsund). Det du lämnar på återvinningscentralen komposteras till jord eller säljs som flis till värmekraftverk.

Släng aldrig växtavfall i naturen. Om du gör det kan växter som växer på platsen naturligt konkurreras bort av växter som vi inte vill ha i naturen, till exempel kirskål och brännässlor.

Det finns också flera trädgårdsväxter som sprider sig så mycket att de kallas för invasiva arter. Bland dessa finns till exempel jätteloka, parkslide och kanadensiskt gullris. Arbetet med att bekämpa invasiva arter är ofta svårt och tidskrävande.

Om du slänger trädgårdsavfall i naturen följer andra lätt efter. Det hamnar ofta även andra former av avfall på platsen. Högar med trädgårdsavfall i naturen ser skräpigt ut och gör naturmiljön fulare. Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt är dessutom olagligt.