Vaccinationer i Tanum under vecka 43-45.

Exempelbild

I Tanums kommun covidvaccineras under vecka 43-45 barn i åldern 12-15 år och omsorgstagare inom särskilda boenden får sin tredje vaccindos. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för vaccinationen och kommunens verksamheter ansvarar för organisationen runt vaccineringen.

Vaccination av barn

Under vecka 43 vaccinerar Västra Götalandsregionen barn i åldern 12–15 år i Tanums kommun. För vaccinering krävs undertecknat samtycke och hälsodeklaration från vårdnadshavare. Information samt blanketter har skickats med barnen hem från skolan samt distribuerats digitalt via Unikum. Vaccination kan också ske på vårdcentral för de barn som vill vaccineras men missar vaccination i skolans lokaler.

Vaccination inom särskilda boenden

Hemsjukvården startar denna vecka (vecka 43) med att ge tredje dosen av covidvaccin till alla omsorgstagare på våra särskilda boenden. För omsorgstagare i ordinärt boende kommer dos tre av covidvaccin påbörjas vecka 45. Kommunen kommer att organisera vaccinationen där särskilda boenden och gruppboenden inom LSS vaccineras först och sedan omsorgstagare med hemsjukvård. Hushållskontakter till boende kontaktar vårdcentral för vaccinering.

Vaccination mot influensa

Till omsorgstagare på särskilda boenden erbjuds även ett högdosvaccin mot influensa (Fluzone High Dose) till dem som önskar, denna vaccinering startar vecka 45. Högdosvaccin av influensa innehåller fyra gånger högre antigendos än vanligt influensavaccin och är utvecklat för att ge ett bättre skydd mot influensa för äldre personer.

Till de omsorgstagare inom ordinära boenden som önskar erbjuds i samband med covidvaccination det årliga influensavaccinet (Vaxigrip tetra).

Statistik över vaccinering mot covid.

I Tanums kommun har 88,9 procent fått en dos av covidvaccin och 84,2 procent fått två doser, enligt statistik från den 21 oktober. Båda siffrorna ligger över snittet i både region och nationellt.