Vaccination av omsorgstagare och vårdpersonal

Exempelbild

Kommunens omsorgstagare, de med hemsjukvård och de som bor på kommunens särskilda boende, samt vård- och omsorgspersonal har nu fått sina första doser av vaccin mot covid-19.

Erbjudande av vaccination till personal gjordes genom att vaccin i första hand erbjöds till all vård- och omsorgspersonal. Vaccin har också erbjudits till vårdcentralernas hemsjukvårdsläkare.

Efter att alla omsorgstagare inom kommunens verksamheter samt all personal inom vård- och omsorg blivit erbjudna vaccin beräknades det finnas ett fåtal vaccindoser över. Västra Götalandsregionen har erbjudits dessa vaccindoser för omfördelning enligt prioriteringsordningen, detta var av olika skäl inte möjligt. Eftersom vaccinet är färskvara och det är viktigt att inget går till spillo erbjuds eventuella överblivna vaccindoser till prioriterade grupper enligt kommunens pandemiplan, där vårdpersonal går i första hand.

Krisledningsnämnd avstod helt från vaccinering, förvaltningsledning erbjöds bara vaccin när det fanns doser över, efter det att prioriterade personalgrupper enligt kommunens pandemiplan först har erbjudits vaccin.