Utveckling av Fjällbacka och Grebbestad genom ny fördjupad översiktsplan - Tack till alla er som lämnat synpunkter

Vi är tacksamma för engagemanget kring planen och arbetar nu med att sammanställa synpunkterna.

Det är tillsammans vi skapar framtidens samhälle, och när vi nu tar fram ny fördjupad översiktsplan för Grebbestad och Fjällbacka har det varit viktigt för oss att skapa möjligheter för alla er som bor och vistas inom kommunen att lämna era synpunkter.

Under perioden 30 januari och 25 mars har samråd pågått, under den tiden har ni kunnat lämna in synpunkter till oss via vårt digitala system, genom brev eller mail och genom bokade samtal.

Vi är väldigt glada över ert engagemang och tackar er för alla de dryga 90 yttranden som kommit in till oss.

Tack också till alla er som deltagit vid våra möten, som sett filmen, och som tagit del av materialet.

Nu arbetar vi med att sammanställa och bemöta de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse, efter det justeras eventuellt planen innan den återigen ställs ut för granskning.

Vi bedömer att granskningen blir kring årsskiftet, då har ni återigen möjlighet att komma in med synpunkter.

Ta del av förslaget