Uppsökande ungdomsstödjare - ett stöd under sommaren

Exempelbild

I sommar kommer vi att förstärka den uppsökande verksamheten bland ungdomar och barn. Därför kommer kommunalt anställda ungdomsstödjare, så kallade Fältare, att agera som ett stöd och föra dialog bland ungdomar och barn de möter.

Fältarna arbetar två och två mellan kl. 18.00–01.00 företrädesvis fredag – lördag under hela sommaren fram tills att skolan startar. Verksamheten är mobil och sker i samarbete med polis och socialtjänst. Uppdraget innebär tystnadsplikt men finns det misstanke om att ett barn eller ungdom far illa görs en orosanmälan till socialtjänsten. Vi ber dig som vuxen eller förälder att vara uppmärksam på hur våra barn och ungdomar mår och vad de har för sig i sommar. Tack för att du visar omtanke!

Om du vill läsa mer om vad kommunen gör för att göra Tanum till en säker plats i sommar följ länken:
https://bit.ly/Tillsammansförentryggplatslänk till annan webbplats