Uppmärksamma goda insatser och förebilder i kommunen

Tanums kommun kommer uppmärksamma de som gjort något för att stärka kommunen genom att dela ut tre nya priser; hållbarhetspris, eldsjälspris och årets Tanumsambassadör. Detta beslutade kommunfullmäktige den 27 maj.

För varje pris delas 10 000 kronor ut. Pristagaren ska vara född eller bosatt i Tanums kommun eller ha en särskild anknytning till kommunen. Vill du nominera en pristagare? Vi kommer bjuda in till nominering under hösten.