Uppdatering 25 maj: Vägarbete i Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund

Exempelbild

Skanska har den 25 maj kommit med uppdaterad information om vägarbetena i Grebbestad. På väg 1008, 1009, 1010 kommer sidoytorna åtgärdas 30 maj-3 juni. Vägarna kommer behöva stängas av men vakter kommer lotsa trafik i den mån det går. På vägarna 1011 och 1012 fortsätter vägarbetet till och med den 3 juni, en fördröjning mot tidigare informerade datum.

Under vecka 18-22 genomför Trafikverket och Skanska vägarbete på flera sträckor i Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund. Fastighetsägare har fått information via brevlådan. Här har vi samlat information som berör dessa vägarbeten. Vid dålig väderlek (regn) kommer beläggningsarbetet förskjutas framåt. Arbetena pågår vardagar måndag-fredag.

Inför uppstart av vägarbete har dialog och planering skett med hemtjänst, räddningstjänst, skolskjuts och renhållningsentreprenör så att verksamhet kan fungera. Nedan finns information med karta över berörda vägar samt den påverkan respektive vägsträcka innebär för trafikanter. Varje sträcka har flaggvakt.

Grebbestad

karta vägarbete grebbestad

Karta över vägarbete i Grebbestad.

Under vecka 18-22 kommer det genomföras beläggningsarbete på väg 1008, 1009, 1010, 1011 och 1012 enligt kartan. Berörda vägar är öppna för trafik före klockan 09.00 och efter klockan 15.00. Beläggningsarbetet pågår endast måndag-fredag. Vägarna är öppna på helger. För vissa vägar är omledning av trafik delvis möjlig se karta.

!! Uppdatering väg 1008, 1009 och 1010:

Måndag 30 maj till fredag 3 juni kommer Skanska göra sidoytor längs vägarna. Vägarna kommer behöva stängas av men vakter kommer lotsa trafik i den mån det går.

Väg 1008

På delsträcka 1, Övre Långgatan (cirka 300 meter) och delsträcka 2 Repslagaregatan (1000 meter) stängs vägen av för asfaltering måndag-fredag klockan 9.00-15.00 den 6-11 maj (ej lördag eller söndag). På delsträcka 2 kan trafiken stoppas upp till 30 minuter vid asfaltering av vägen i full bredd. Karta omledningsväg 1008 Grebbestad. Pdf, 604.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 604.6 kB)

Väg 1009

Vägen stängs av måndag-fredag för asfaltering, klockan 9.00-15.00 den 16-18 maj.

Väg 1010

Vägen stängs av måndag-fredag för asfaltering, klockan 9.00-15.00 den 10-18 maj (ej lördag eller söndag). Karta omledningsväg väg 1010 Grebbestad. Pdf, 594.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 594.7 kB)

!! Uppdatering väg 1011 och 1012:

Arbetena kommer pågå till och med fredagen den 3 juni.

Väg 1011

Vägen stängs av måndag-fredag för asfaltering, klockan 9.00-15.00 den 23 maj-3 juni (ej lördag eller helgdag). Karta omledningsväg 1011 Grebbestad. Pdf, 605.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 605.6 kB)

Väg 1012

Vägen stängs av måndag-fredag för asfaltering, klockan 9.00-15.00 den 18 maj-3 juni (ej lördag eller söndag). Karta omledningsväg 1012 Grebbestad. Pdf, 511.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 511.6 kB)

Fjällbacka

karta vägarbete fjällbacka 2022

Karta över vägarbete i Fjällbacka.

Under vecka 18 kommer det att genomföras beläggningsarbete på väg 916, 917, 917.01 och 918 enligt kartan.

Väg 916 och 917.01

Vägen stängs av helt den 4:e och 5:e maj klockan 9.00-15.00. Vägen kommer att vara helt stängd och omöjlig att passera som trafikant mellan dessa klockslag då vägen asfalteras i full bredd. Berörd väg är öppen för trafik före klockan 9.00 och efter klockan 15.00.

Väg 917 och 918

Vägen kommer att vara delvis stängd den 4:e och 5:e maj och trafikanter kan passera arbetsområdet med hänsyn till begränsad hastighet.

Entreprenören kommer fortsätta vara på vägarna en kortare period och utföra arbeten så som sidoytor, stödkanter och linjemålning. Detta är inget som påverkar framkomligheten på vägsträckan och trafikanter kan passera arbetsområdet med hänsyn till begränsad hastighet.

Hamburgsund

karta vägarbeten Hamburgsund

Karta över vägarbeten i Hamburgsund.

Under vecka 18 kommer det genomföras beläggningsarbete på väg 905 enligt kartan. Berörd väg är öppen för trafik före klockan 09.00 och efter kl 15.00.

Väg 905

Vägen stängs av dagligen för asfaltering, klockan 9.00-15.00 den 2:a och 3:e maj. Vägen kommer att asfalteras i full bredd och därmed kommer det vara omöjligt att passera arbetsområdet som trafikant.

Efter den 3:e maj kommer entreprenören fortsätta att vara på vägen en kortare period och utföra arbeten så som sidoytor, stödkanter och linjemålning. Detta är inget som påverkar framkomligheten på vägsträckan och trafikanter kan passera arbetsområdet med hänsyn till begränsad hastighet.

Kontaktuppgifter

Frågor om produktion och störningar

Robert Eivesson, arbetsledare Skanska
Telefon: 010-448 78 43
robert.eivesson@skanska.se

Frågor om projektet

Fredrik Andersson, projektledare Trafikverket
Telefon: 010-123 82 42
fredrik.k.andersson@trafikverket.se