Uppdaterad: Ändrad trafikplanering för Ulmekärrsvägen från 7 mars

Tisdag 7 mars kommer arbetet kring Ulmekärrsvägen att förflyttas. Entreprenören meddelar att deras arbetsfront kommer upp till korsningen Ulmekärrsvägen/Kuskvägen och sedan förflyttar sig mot korsningen Ulmekärrrsvägen/Labyrintvägen.

Detta medför att

  • fastighetsägare på Stenvägen, Soldattorpsvägen, Källvägen samt del av Ulmekärrsvägen får använda INFART 1 (se karta, klicka för förstoring).
  • fastighetsägare på Kuskvägen får använda INFART 2 (se karta, klicka för förstoring) i Edsviksbacken.
  • fastighetsägare på Labyrintvägen, Solstensvägen samt del av Ulmekärrsvägen kan använda ordinarie infart.

Korsningen Solstensvägen/Ulmekärrsvägen kommer att vara avstängd under en viss tid när arbetsfronten passerar korsningen.

Entreprenören kommer också under vecka 10 att starta en schaktfront vid Stenvägen 29, 31 (p111-p112) under nästa vecka för att dra fram serviser.

Arbetet som utförs är ett VA-arbete där sprängning och rörläggning sker.