Uppdaterad: Ändrad trafikplanering för Ulmekärrsvägen från 12 april

Under vecka 15 sker förändringar i arbetet på Ulmekärr, Grebbestad, och infarterna till de olika vägarna i området som gäller nu ser du på kartan.

Entreprenören meddelar:

Schaktgropen vid korsningen Ulmekärrsvägen-Solstensvägen läggs igen, så att Ulmekärrsvägen blir fullt körbar. Dock kommer vi behöva stänga mellan korsningen Ulmekärrsvägen-Labyrintvägen och korsningen Ulmekärrsvägen-Solstensvägen under en kortare period, för att få ner ledningarna som skall binda samman området.

Under denna period får Solstensvägen nyttja infart via Stenvägen, infart 1.

Vi kommer istället jobba utefter Kuskvägen så snart vi fått ihop ledningarna vid  Kuskvägen 1 och 2.

Schakt för vatten och avlopp till Soldattorpsvägen 16 kommer också utföras innan sommaruppehållet. Detta medför att korsningen Soldattorpsvägen-Stenvägen blir påverkad under en kortare period. In- och utfart kommer behöva ske från två håll, vid Infart 1 samt vid ordinarie infart Ulmekärrsvägen.